Zmiany w prawie pracy - jak korzystać z nowych uprawnień pracowniczych.

Korzyści

1

Zapoznanie z genezą i procedurą wprowadzania zmian z zakresie Kodeksu pracy.

2

Przedstawienie zmian dotyczących praw i obowiązków pracowników i nauczycieli wynikających z noweli Kodeksu pracy.

3

Ustalenie procedury wdrażania zmienionych przepisów w obieg prawny szkoły/przedszkola.

4

Wdrożenie zmian w regulaminach, procedurach i innej dokumentacji pracowniczej.

5

Przekazanie procedur korzystania z nowych uprawnień pracowniczych.

Opis

Od 21 lutego 2023 r. obowiązują przepisy nowelizacji kodeksu pracy. Zmiany te wynikają z wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i rady UE. Zmiany te są bardzo obszerne i wprowadzają do prawa pracy nowelizacje, które są zupełnie nowymi rozwiązaniami. Zmiany te wymagają opracowania i wdrożenia przez pracodawców nowych procedur. Nowe zapisy Kodeksu pracy wprowadzają aż 15 nowych regulacji. Nowe regulacje, takie jak praca zdalna oraz kontrola trzeźwości i kontrola pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, z pewnością będą budziły dużo kontrowersji w środowisku pracowniczym. Podczas naszego szkolenia zapoznany zespoły pracownicze z prawami i obowiązkami pracowników w zakresie tych nowych regulacji prawnych. Przedstawimy procedury, regulaminy i dokumenty jakie należy wprowadzić w życie szkoły/przedszkola w związku z tymi zmianami. Podpowiemy kto i jak może korzystać z nowych uprawnień pracowniczych.

Program szkolenia

 • Praca zdalna - zasady wprowadzanie pracy zdanej do szkoły i przedszkola.
 • Rodzaje pracy zdalnej: całościowa, hybrydowa, okazjonalna - możliwości łączenia różnych rodzajów pracy zdalnej.
 • Zasady ustalania miejsca wykonywania pracy zdalnej.
 • Polecenie pracy zdalnej – kiedy pracodawca może skierować pracownika na prace w formie zdalnej?
 • Zasady żądania przez pracownika pracy w formule zdalnej – kiedy pracownik będzie mógł żądać pracy zdalnej ?
 • Źródła pracy zdalnej – porozumienie, regulamin, indywidualne porozumienie z pracownikiem.
 • Praca zdalna, a treść umowy o pracę – różnice i podobieństwa.
 • Zasady równe traktowanie pracowników zdalnych.
 • Elektroniczny kontakt z pracownikiem zdalnym – zasady wdrażania.
 • Jak dokumentować pracę zdalną zgodnie z nowymi regulacjami.
 • Zasady opracowania porozumienia , regulaminu pracy zdalnej
 • Jak sporządzić indywidualne porozumienie z pracownikiem w sprawie pracy zdalnej.
 • Co powinien zawierać regulamin lub porozumienie indywidualne
 • Formy składania przez pracownika wniosku o pracę zdalną – forma elektroniczna lub pisemna.
 • Gdzie i jak będzie przechowywana dokumentacja pracy zdalnej.
 • Warunki realizacji pracy zdalnej – bhp i czas pracy - uprawnienia pracowników w tym zakresie.
 • Kontrola pracy zdalnej – nadzór nad pracownikiem - formy nadzoru (nadzór na odległość, nadzór bezpośredni)
 • System czasu pracy przy pracy zdalnej – zasady ewidencjonowani czasu pracy.
 • Stosowanie przepisów BHP w pracy zdalnej - obowiązki pracodawcy
 • Badanie trzeźwości – prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w tym zakresie.
 • Wdrożenie badania trzeźwości – zapisy regulaminu pracy.
 • Sprzęt do badania trzeźwości.
 • Dokumentacja niezbędna do wdrożenia badania trzeźwości.
 • Możliwość wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec nietrzeźwego pracownika.
 • Planowane zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej i wprowadzenie części E akt osobowych.
 • Nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę.
 • Zasady zatrudniania na okres próbny
 • Zatrudnianie pracowników na czas określony – nowe zasady.
 • Zmiany w treści umów o pracę co powinna zawierać umowa o pracę w nowej wersji?
 • Zatrudnienie pracownika na wielu umowach o pracę – nowe możliwości, kiedy i jak z nich korzystać.
 • Nowe zasady zatrudniania pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Zmiana warunków pracy i płacy na wniosek pracownika.
 • Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zatrudnieniem.
 • Informacja o polityce szkoleniowej i procedurach awansu u danego pracodawcy.
 • Warunki zatrudnienia – sposoby przekazywania informacji przez pracodawców.
 • Sankcje wobec pracodawców za niewywiązanie się z nowych obowiązków informacyjnych.
 • Urlopy związane z rodzicielstwem – zmiany w przepisach
 • Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego i jego nowy wymiar.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas