Zjawisko bullying w szkole i cyberprzestrzeni - rozpoznawanie, skuteczna profilaktyka i interwencja.

Korzyści

1

Usystematyzowanie wiedzy na temat przemocy rówieśniczej oraz jej rodzajów.

2

Znajomość skutecznej strategii profilaktycznej przeciwdziałającej przemocy rówieśniczej, w tym bullyingowi oraz cyberprzemocy.

3

Wiedza jak przeprowadzić dobrą interwencję w sytuacji przemocy w szkole.

4

Znajomość metod i sposobów pracy z ofiarami, sprawcami i świadkami przemocy.

Opis

Doświadczenie przemocy rówieśniczej destrukcyjnie wpływa nie tylko na osoby nią dotknięte, ale również i na całą społeczność szkolną. Zachwiewa ono poczuciem bezpieczeństwa uczniów, przewidywalności jutra, wzmacnia lęk przed innymi ludźmi oraz szkołą, napędza bezradność i izolację. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań profilaktycznych oraz wczesnych interwencji w przypadku obserwowania niepojących symptomów. Celem szkolenia jest przedstawienie skutecznych działań zapobiegających i zatrzymujących nie tylko zjawisko bullying ale również i inne formy przemoc rówieśniczej w szkole.

Program szkolenia

  • Agresja, przemoc i jej rodzaje - usystematyzowanie pojęć. Czynniki sprzyjające rozwojowi przemocy rówieśniczej.
  • Wczesne rozpoznawanie przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy.
  • Charakterystyka sprawców, ofiar i świadków przemocy.
  • Skuteczne działania profilaktyczne, zapobiegające rozwojowi i eskalacji przemocy wśród uczniów w pracy indywidualnej, grupowej, klasie, całej szkole.
  • Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej.
  • Sposoby pracy ze sprawcami, ofiarami i świadkami przemocy - przykładowe programy, treningi, zajęcia.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas