Pomoc dziecku dotkniętemu przemocą jako obowiązek każdej placówki edukacyjnej – zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami prawnymi.

Korzyści

1

Uczestnicy potrafią rozpoznawać objawy różnych typów przemocy

2

wiedzą, jakie działania powinni podjąć

3

skutecznie działają we współpracy z innymi podmiotami na rzecz wsparcia dziecka dotkniętego przemocą

Opis

Czasy, w jakich żyjemy nasycone są ogromem przemocy, agresji, nietolerancji – w mediach i w rzeczywistości. Niestety, nasi że uczniowie na wszystkich poziomach edukacji mogą stać się ofiarami przemocy  w domu lub w szkole. Przyjmuje ona różny charakter i różne objawy ale skutki ma dokładnie takie same: dramatyczne przeżycia doświadczanej przemocy pozostają  na zawsze i mają niekiedy niszczący wpływ na całe życie. Dane statystyczne w tym zakresie są przerażające – nasi uczniowie z różnych stron narażeni są na dramatyczne przeżycia, a my często nie potrafimy tego zauważyć i skutecznie przeciwdziałać. Szczególnie jest to trudne w przypadku przemocy doświadczanej ze strony najbliższych – rodziny czy rówieśników.

Zadbanie o to, aby ewentualną przemoc dostrzec jak najwcześniej i podjąć działania interwencyjne to obowiązek każdego dorosłego, szczególnie zaś obowiązek nauczyciela. Zapraszamy na szkolenie, które przybliży to zagadnienie.

Program szkolenia

  • Zadania oraz kompetencje szkoły w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz chronienia dziecka jako jej ofiary
  • Przemoc w szkole ze strony rówieśników i dorosłych – formy, możliwości, skutki.
  • Przyczyny oraz symptomy przemocy: fizycznej, psychicznej, werbalnej, seksualnej, ekonomicznej oraz sposób ich rozpoznawania.
  • Zasady udzielania pomocy bezpośredniej i pośredniej w przypadku rozpoznania ofiary przemocy
  • Prawne możliwości działań antyprzemocowych w szkole – przegląd podstawowych aktów prawnych i możliwości współdziałania z innym podmiotami.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas