Jak przygotować szkołę do kontroli standardów ochrony małoletnich.

Korzyści

1

W wyniku udziału w szkoleniu, uczestnicy: wiedzą, jakie działania dokumentują funkcjonowanie standardów ochrony małoletnich w placówce;

2

analizują zapisy własnych standardów ochrony małoletnich pod kątem zgodności z prawem;

3

tworzą listy kontrolne standardów i planują działania modyfikacyjne

Opis

15 lutego br. weszły w życie przepisy zobowiązujące placówki, w których na stałe bądź czasowo przebywają osoby małoletnie, do wprowadzenia standardów ochrony. Pracownicy każdej szkoły, przedszkola, ośrodka czy domu kultury, opierając się na zapisach prawnych mają posiadać umiejętności rozpoznawania i reagowania w sytuacjach zagrażających dobru dziecka. Jak te zadania zostały zrealizowane? Czy zgodnie z prawem? Czy wiedzę i umiejętności przekazano skutecznie pracownikom? Czy wyznaczono odpowiedzialne osoby za szereg różnych działań? Kto i jak poinformował o wszystkim rodziców? Kto i jak pomaga zadbać o bezpieczeństwo uczniów? To zaledwie garstka pytań, na które trzeba umieć odpowiedzieć i zareagować w sposób właściwy, adekwatny do specyfiki placówki, potrzeb uczniów czy narastających problemów. Kto to sprawdzi? Organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego będą zobowiązane do przeprowadzania kontroli wprowadzenia standardów ochrony małoletnich – już od 15 sierpnia. A ponadto w razie braku standardów, bądź ich niezgodności z prawem, mogą nakładać kary  finansowe.

Dlatego też zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, które pomoże przygotować się do takiej kontroli oraz pozwoli sprawdzić czy w naszej placówce rzeczywiście  wszyscy tworzymy wspólny front na rzecz bezpieczeństwa małoletnich.

Program szkolenia

 • Obowiązkowa zawartość standardów ochrony małoletnich – analiza.
 • Elementy wskazujące na uwzględnienie specyfiki placówki i środowiska.
 • Wskaźniki realizacji standardów.
 • Plany edukacyjno-szkoleniowe – jak winny być zbudowane i realizowane.
 • Upowszechnienie standardów jako ważny obowiązek – jak ocenić skuteczność jego realizacji.
 • Lista kontrolna – co mamy, czego nam brakuje, w kontekście modyfikacji standardów.
 • Dokumentowanie działań związanych z wdrażaniem standardów.
 • Sieć współpracy z instytucjami w środowisku – szkolna ewaluacja: wyniki i rekomendacje.
 • Podsumowanie – analiza arkusz kontroli.
 • Kontrola standardów ochrony małoletnich i co dalej?
 • Panel pytań i odpowiedzi.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas