Prawo oświatowe dla nauczycieli

Korzyści

1

Poznanie przepisów znowelizowanego prawa oświatowego związanego z wymaganiami państwa i nadzorem pedagogicznym.

2

Wskazanie sposobów korzystania z zapisów ustaw i rozporządzeń w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

3

Pogłębianie wiedzy na temat tworzenia i prowadzenia dokumentacji szkolnej (w tym dotyczącej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i oceny pracy nauczyciela, planowania i organizowania pracy szkoły/placówki).

Opis

Na szkoleniu Nauczyciele poznają wybrane przepisy prawne dotyczące praw i obowiązków nauczycieli oraz nabędą umiejętności w zakresie ich stosowania w codziennej pracy. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.

Program szkolenia

  • Wstęp. Pojęcia podstawowe
  • Ustawy i rozporządzenia gdzie szukać, jak korzystać i właściwie stosować
  • Prawo oświatowe dzienniki ustaw, wykazy. Płaszczyzny stanowienia prawa szkolnego,
  • Jak właściwie przestrzegać i stosować prawo szkolne. Przepisy wewnątrzszkolne: Statut, regulaminy, procedury i zarządzenia.
  • Podstawowe dokumenty szkoły/placówki. Praktyczne tworzenie dokumentów szkoły/placówki
  • Dokumentacja oceny i samooceny pracy nauczycieli w procesie oceniania oraz działalności innowacyjnej
  • Arkusze obserwacji zajęć, autoewaluacji nauczyciela. Protokoły stałych i doraźnych zebrań zespołów nauczycielskich
  • Rada pedagogiczna szkoły/placówki jej rola i kompetencje. Rola i znaczenie rady pedagogicznej w szkole/placówce

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas