Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w świetle obowiązujących przepisów prawa

Korzyści

1

Zapoznanie nauczycieli z obowiązującymi zmianami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego, dotyczącymi oceniana, klasyfikowania i promowan.ia uczniów

2

Tworzenie przedmiotowych zasad oceniana zgodnych z podstawą programową i aktualnymi rozporządzeniami.

3

Zmiany w statucie dotyczące wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

4

Dokumentacja oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

5

Zapoznanie nauczycieli z technikami motywacyjnymi uczniów przy pomocy oceny.

Opis

Aktualne przepisy w sprawie oceniania dotyczą przede wszystkim kryteriów oceniania, monitorowania bieżącej pracy ucznia, obowiązkowej informacji zwrotnej, zarówno dla ucznia, jak i rodzica, będącej stałym elementem oceniania kształtującego. Pozwala to jeszcze lepiej motywować do dalszej pracy, nie tylko uczniów i wspierających ich rodziców, ale także nauczycieli, którzy z innej perspektywy będą mogli spojrzeć na cały proces kształcenia.

Program szkolenia

  • Zasady oceniania uczniów w świetle obowiązującego prawa oświatowego.
  • Pojęcie, rola i funkcja oceny szkolnej.
  • Miejsce i rola oceny szkolnej w pomiarze dydaktycznym. Jawność i transparentność oceny szkolnej.
  • Ocenianie jako integralny element procesu nauczania i uczenia.
  • Zasady oceniania w świetle podstawy programowej i zmian w Ustawie o Systemie Oświaty.
  • Ocenianie wewnątrzszkolne w świetle nowych przepisów prawa oświatowego.
  • Przedmiotowe zasady oceniania – wymagania edukacyjne i kryteria oceniania.
  • Ocenianie jako skuteczny sposób motywowania uczniów. Obowiązujące zapisy w statucie szkoły dotyczące oceniania.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas