Kontrola zarządcza - ocenimy i zweryfikujemy lub opracujemy i pomożemy wdrożyć zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w twojej placówce

Korzyści

1

Poznanie idei systemu kontroli zarządczej.

2

Poznanie obowiązującego stanu prawnego i wytycznych w zakresie kontroli zarządczej.

3

Wiedza na temat funkcjonowania kontroli zarządczej w placówce oświatowej.

Opis

Dyrektor placówki oświatowej - jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zobowiązany jest do zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej Pamiętając o tym, że zarządzanie placówką bez uwzględnienia wymogów kontroli zarządczej stanowi  naruszenie dyscypliny finansów publicznych , ważne jest jak najszybsze opracowanie i wdrożenie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce

Program szkolenia

  • Założenia systemu KZ
  • Wymagania wynikające z Systemu Kontroli Zarządczej organu prowadzącego szkołę/placówkę
  • Zweryfikowanie dokumentacji
  • Omówienie przygotowanych dla szkoły Zasad Funkcjonowania SKZ
  • Omówienie przygotowanych dla szkoły Zasad Funkcjonowania SKZ
  • Przygotowanie zespołu ds. SKZ do wdrożenia, utrzymania i doskonalenia KZ

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas