Program innowacyjny i nowatorskie rozwiązania w pracy nauczycieli jako główne kryteria związane z oceną pracy nauczyciela zgodnie nowymi przepisami prawa

Korzyści

1

Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z oceną pracy i awansem zawodowym nauczycieli.

2

Słuchacz będzie wiedział, w jaki sposób przygotować się do zmian po wprowadzeniu przepisów prawa.

3

Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa napisać program innowacyjny, zaplanować jego realizację.

Opis

Przepisy prawa nakładają na dyrektora i nauczycieli zadania związane z oceną pracy. Zmiany dotyczące oceniania pracy nauczycieli  rozszerzenie skali ocen, wprowadzenie obowiązkowej okresowej oceny pracy, także po osiągnięciu danego stopnia awansu zawodowego to szczególnie ważne zadania postawione przed dyrektorem ale i nauczycielami. Podczas szkolenia omówimy jak zbudować program innowacyjny, podamy, jakie są rodzaje innowacji i sposoby ich wdrażania. Pokażemy też przykłady nowatorskich rozwiązań w pracy nauczycieli oraz przykłady dobrych praktyk. Zwrócimy uwagę na możliwości upowszechniania czy publikowania tych rozwiązań. Podpowiemy, na co zwrócić szczególną uwagę w ramach spełniania kryteriów określonych w nowym rozporządzeniu, aby uzyskać ocenę wyróżniającą

Program szkolenia

  • Omówienie zmian dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela i aktów wykonawczych.
  • Szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania nauczycieli wynikające z kryteriów zawartych w rozporządzeniu z 29 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1133)
  • Pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego.
  • Etapy tworzenia programów innowacyjnych, rozwiązania wewnątrzszkolne
  • Przykłady innowacji i eksperymentów realizowanych w szkołach /przedszkolach.
  • Omówienie dobrych praktyk i nowatorskich rozwiązań.
  • Opis zasad innowacji, budowa programu innowacyjnego.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas