Doradztwo zawodowe w szkole. Jak zgodnie z prawem i skutecznie realizować doradztwo zawodowe na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Korzyści

1

Celem szkolenia jest przekazanie rzetelnej wiedzy z zakresu realizacji zadań nałożonych przez nowe rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego, które spoczywają na poszczególnych osobach pracujących w szkole.

2

Szklenie pozwoli usystematyzować zakres zadań i odpowiedzialności oraz przedstawi sposoby skutecznego realizowania zadań odnoszących się do doradztwa zawodowego, które powinny być realizowane w szkole/placówce.

Opis

Gwarancją  prawidłowego przygotowania do świadomego wyboru kolejnych etapów kształcenia, a w rezultacie wyboru zawodu, jest doradztwo zawodowe prowadzone jako długofalowy proces, polegający na podejmowaniu wielu działań wspierających uczniów, ich rodziców i słuchaczy w procesie rozpoznawania ich zainteresowań i własnych predyspozycji zawodowych. Proces ten  rozpoczyna się już w przedszkolu i powinien być kontynuowany na dalszym etapie edukacyjnym.

W zreformowanym systemie edukacji w sposób szczególny zwraca się uwagę na obowiązki szkoły w zakresie organizacji doradztwa zawodowego- art.98 ust.1 pkt 16  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949 )  

Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r w sprawie doradztwa zawodowego( Dz.U. poz.1657), które obowiązuje od dnia 1 września 2018 r. i stanowi podstawę do organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa  zawodowego w szkole, za którego organizację i realizację odpowiada dyrektor szkoły lub placówki w działania z zakresu doradztwa włączeni są również nauczyciele wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy, doradcy zawodowi oraz rodzice.

Szkolenie przygotowuje do realizacji  zadań wynikających z nowych regulacji prawnych w zakresie realizacji doradztwa zawodowego, które obowiązują od bieżącego roku szkolnego.

Program szkolenia

  • Podstawowe pojęcia i akty prawne w zakresie doradztwa zawodowego. Obowiązki nauczyciela, pedagoga, doradcy zawodowego i dyrektora szkoły. Rola rodzica w procesie doradztwa.
  • Działania szkoły dotyczące organizacji doradztwa zawodowego w szkole: wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, program realizacji doradztwa zawodowego na rok szkolny 2020/2021
  • Działania nauczyciela dotyczące planowania i organizacji doradztwa zawodowego w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Działania dyrektora szkoły dotyczące tworzenia warunków do realizacji doradztwa zawodowego w szkole- w tym współpraca z pracodawcami, urzędami pracy i innymi podmiotami zewnętrznymi.
  • Cechy dobrego programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Algorytm jego tworzenia i ewaluacji.
  • Zadania doradcy zawodowego.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas