Statut liceum i technikum zgodny z aktualnymi przepisami prawa oświatowego – zasady tworzenia aktu normatywnego

Korzyści

1

Uczestnicy poznają przepisy prawa zwarte w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach, które mają wpływ na treść i budowę statutu.

2

Uczestnicy poznają zasady techniki prawodawczej niezbędne do prawidłowej budowy aktu normatywnego.

3

Uczestnicy potrafią w oparciu o omówione rozwiązania i podane propozycje zbudować statut.

Opis

Zgodnie z ustawą przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe czteroletnie licea i pięcioletnie technika są zobowiązane do zbudowania nowego statutu  swojej placówki. Ponieważ statut jest "konstytucją  każdej szkoły/placówki powinien być tworzony w oparciu o aktualne przepisy prawa, zawierać rozwiązania przemyślane i omówione w gronie pedagogicznym  w szczególności zasady oceniania wewnątrzszkolnego, zadania związane z bezpieczeństwem, prawa i obowiązki ucznia czy zadania organów szkoły. Podczas seminarium przedstawimy nowe zapisy, podpowiemy, jak je wprowadzić, kierując się zasadami techniki prawodawczej, podamy przykładowe rozwiązania, które powinny się znaleźć w tym najważniejszym dokumencie. Zwrócimy uwagę na rozwiązania wynikające z nowych rozporządzeń.

Program szkolenia

  • Wstęp. Pojęcia podstawowe - miejsce statutu w systemie prawa.
  • Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły
  • Przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły - szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.
  • Zasady bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły, Powody nowelizacji, procedura nowelizacji statutu i uchwalenia statutu.
  • Tekst ujednolicony statutu po kolejnych nowelizacjach.
  • Uchwały rady pedagogicznej w sprawie nowelizacji i uchwalenia nowego statutu.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas