Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

Korzyści

1

Nabycie praktycznej wiedza w zakresie umiejętnego i bezpiecznego wykorzystania Internetu, portali społecznościowych do nauki oraz największych zagrożeń, sposobów profilaktyki,

2

Poznanie najważniejszych platform, aplikacji, narzędzi edukacyjnych przydatnych dla nauczyciela i ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej,

3

Poznanie najważniejszych sposobów na przeciwdziałanie mowie nienawiści, agresji, homofobii w Internecie i social mediach.

Opis

Współczesny świat wymaga zdobywania dedykowanej wiedzy. Niezbędne jest zdobywanie przez uczniów kompetencji przyszłości. Nowoczesny proces dydaktyczny opiera się w dużym stopniu na edukacji i kompetencjach cyfrowych. Edukacja cyfrowa zwiększa efektywność uczenia, rozwija kluczowe umiejętności społeczne, uczy pracy w grupie.
 
Celem niniejszego jest edukacja uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie
rozwoju niezbędnych w procesie edukacyjnym kompetencji cyfrowych. Dużą wagę przywiązujemy do nauki praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych oraz wyszukiwania wartościowej wiedzy. Prezentujemy
efektywne zasoby wiedzowe, platformy edukacyjne, innowacyjne narzędzia usprawniające naukę.
Co ważne, uczniowie zdobywają wiedzę w zakresie bezpiecznego i etycznego korzystania z Internetu oraz mediów społecznościowych. W trakcie szkolenia prezentowane są moduły Cyberbezpieczeństwa, zagrożenia wynikające z nadmiernego używania gier komputerowych czy niebezpieczne pod kątem prawnym portale internetowe. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej, kompleksowej wiedzy w obszarach efektywnego wykorzystania narzędzi internetowych w integracji z rozwojem osobistym ucznia.

Program szkolenia

  • Najważniejsze umiejętności cyfrowe, wykorzystanie przez ucznia w celach edukacyjnych. Źródła legalnego i etycznego pozyskiwania wiedzy i rozwijania kompetencji cyfrowych.
  • Wirtualne zasoby edukacyjne, najbardziej przydatne platformy, aplikacje, serwisy edukacyjne wraz z grami, quizami, aplikacjami. Grywalizacja i gamifikacja na lekcji w szkole.
  • Grafika, video – gdzie szukać bezpłatnego kontentu (zdjęcia, dźwięki).
  • Bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z dostępnych dla ucznia zasobów. Przeciwdziałanie zagrożeniom. Profilaktyka i konsekwencje w przypadku nadużycia.
  • Edukacja w zakresie innowacji i przedsiębiorczości uczniów z wykorzystaniem kanałów cyfrowych

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas