Klasyfikacja roczna i końcowa. Zadania i obowiązki dyrektora i nauczycieli w okresie poprzedzającym zakończenie zajęć w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek

Korzyści

1

Poznanie podstaw prawnych obowiązujących w zakresie klasyfikacji rocznej i końcowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w związku z ograniczonym funkcjonowaniem szkół i placówek.

2

Przypomnienie zadań i obowiązków jakie czekają nauczycieli po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

3

Wskazanie sposobów wypełniania obowiązującej dokumentacji szkolnej.

Opis

Szkolenie ma w czytelny sposób przypomnieć o zadaniach i obowiązkach nauczycieli na zakończenie zajęć dydaktycznych.

Ma  dać odpowiedź na pytanie :

Jak dobrze przygotować się do zakończenia zajęć dydaktycznych, klasyfikowania uczniów, uwzględniając dotychczasowe i nowe przepisy prawa oświatowego  określające zasady oceniania, klasyfikowania uczniów, organizacji sprawdzianów, egzaminów poprawkowych.

Program szkolenia

  • Regulacje prawne dotyczące klasyfikacji rocznej oraz warunków promowania uczniów.
  • Kompetencje Rady Pedagogicznej w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  • Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy w okresie zdalnego nauczania, tryb odwoławczy .
  • Rozwiązania praktyczne przy sporządzaniu dokumentacji przebiegu nauczania.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas