Zasady tworzenia, zatwierdzania i wdrażania instrukcji kancelaryjnej instrukcji archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Program szkolenia

  • Tworzenie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w szkołach. Zasady prowadzenia spraw kancelaryjnych; korespondencja biurowa – zewnętrzna i wewnętrzna.
  • Rodzaje przesyłek (przekazane pocztą elektroniczną, przesyłki na nośniku papierowym, przesyłki na informatycznym nośniku danych, przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą
  • Czynności kancelaryjne w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym
  • Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym - możliwość wsparcia narzędzi informatycznych. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie załatwiania spraw.
  • Korespondencja przychodząca i wychodząca. Przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
  • Wydawanie zaświadczeń, odpisów i kopii. Kontrola wewnętrzna druków ścisłego zarachowania w szkole.
  • Rejestr pieczęci firmowych i pieczęci urzędowych. Prowadzenie archiwum i składnicy akt.
  • Podstawowe zasady archiwizacji dokumentów: stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt; kategorie archiwalne

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas