Planowanie i dokumentowanie pracy nauczyciela.

Korzyści

1

znajomość regulacji prawnych związanych z prowadzeniem dokumentacji,

2

umiejętność poprawnego prowadzenia dokumentacji,

3

rozumienie zasadności tworzenia dokumentacji i jej monitorowania, umiejętność planowania pracy.

Opis

Szkolenie adresowane jest do wicedyrektorów, kierowników świetlic oraz nauczycieli, zwłaszcza realizujących ścieżkę awansu zawodowego. Warto  wiedzieć, jakie dokumenty są obowiązkowe, a posiadanie których wynika z dobrych praktyk. Jak umiejętnie rozplanować sobie czas pracy i jakie są podstawy prawne związane z dokumentowaniem?
Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:
• zdobędziesz wiedzę dotyczącą przepisów prawnych związanych z prowadzeniem dokumentacji,
• poznasz praktyczne sposoby dokumentowania pracy nauczyciela, zarówno w pracy stacjonarnej, jak i on-line,
• dowiesz się, jakie są dobre praktyki związane z planowaniem i dokumentowaniem,
• nauczysz się planować swoje obowiązki.

Program szkolenia

  • Rodzaje dokumentacji. Okresy i warunki przechowywania dokumentacji. Kategorie archiwalne. Przechowywanie i udostępnianie rodzicom prac uczniów.
  • Dokumentowanie przez wychowawców kontaktów z rodzicami: spotkania indywidualne, zebrania on-line i stacjonarne, oświadczenia, zgody, wnioski, zezwolenia.
  • Dokumentowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, wydłużenia etapu edukacyjnego.
  • Prawa autorskie opracowanych przez nauczycieli materiałów a prawa autorskie ucznia. Dokumentacja nauczania indywidualnego i dokumentacja indywidualnego toku i programu nauczania.
  • Prowadzenie dziennika zajęć przedszkola i dziennika zajęć lekcyjnych w szkole (wersja papierowa i elektroniczna).Dziennik w postaci pliku tekstowego w okresie pracy zdalnej i hybrydowej
  • Dziennik zajęć świetlicy. Dokumentacja specjalistów i terapeutów. Dokumentacja wycieczek, imprez i wyjść.
  • Zasady wypełniania arkuszy ocen: m.in. dane szkoły, dane osobowe ucznia, informacja o klasyfikacji rocznej i końcowej. Nośniki papierowe i elektroniczne.
  • asady wypełniania arkuszy ocen. Instrukcja wypełniania świadectw. Nośniki papierowe i elektroniczne.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas