Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w przedszkolu

Korzyści

1

doskonalenie umiejętności nauczyciela, wychowawcy, specjalisty w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania

2

zastosowanie w praktyce obowiązujących przepisów prawa oświatowego

3

doskonalenie umiejętności stosowania różnych technik w wypełnianiu dokumentów

4

nabycie umiejętności właściwego dysponowania różnymi danymi osobowymi dla celów prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania

Opis

Celem szkolenie rady pedagogicznej jest przygotowanie uczestników do prawidłowego prowadzenia dokumentacji. Omawiane zagadnienia mają istotne znaczenie dla nauczycieli, którzy w codziennej pracy są zobowiązani do bezbłędnego i systematycznego prowadzenia dokumentacji.

Program szkolenia

  • Rodzaje dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach.
  • Dane osobowe dziecka na etapie rekrutacji i po przyjęciu do przedszkola.
  • Dokumentacja dyrektora i nauczyciela przedszkola.
  • Prowadzenie dziennika zajęć przedszkola
  • Dzienniki innych zajęć, w tym zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zajęć opiekuńczo – wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć nauczania indywidualnego.
  • Dokumentacja badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez specjalistów.
  • Sposób dokumentowania działań wychowawczych i opiekuńczych. Korespondencja
  • z rodzicami. Zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Odtwarzanie zniszczonej dokumentacji. Prostowanie błędów i oczywistych pomyłek a zmiana stanu faktycznego. Archiwizowanie dokumentów.
  • Dokumentacja wycieczek i imprez.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas