Diagnoza wszystkich obszarów pracy szkoły i jej znaczenie dla jakości pracy szkoły i indywidualizacji nauczania.

Korzyści

1

Nauczyciele znają wymagania prawa oświatowego w zakresie diagnozy

2

Nauczyciele potrafią konstruować i wdrażać właściwe narzędzia diagnostyczne.

3

Nauczyciele potrafią prawidłowo zinterpretować wyniki badań i przedstawić wnioski.

4

Nauczyciele potrafią wykorzystać wyniki badań do odpowiedniego planowania pracy i indywidualizacji nauczania.

5

Nauczyciele potrafią wykorzystać wyniki badań dla doskonalenia własnego rozwoju zawodowego

Opis

Przepisy prawa oświatowego i rzeczywistość szkolna wymagają systematycznego diagnozowania sytuacji placówki i potrzeb jej społeczności. Synoptyczne, kompleksowe spojrzenie na wszystkie obszary pracy szkoły i właściwe wykorzystanie badań. Działania te pozwalają nauczycielom świadomie i właściwie planować pracę, indywidualizować proces nauczania i monitorować skuteczność przedsięwzięć. Posłużą doskonaleniu jakości pracy szkoły, która jest spójna z potrzebami jej społeczności. Podczas szkolenia nauczyciele otrzymają pakiet wiedzy i umiejętności do przeprowadzania dobrej diagnozy, interpretacji wyników, prezentacji wniosków i podjęcia adekwatnych, wspónych działań. Zaproponujemy różnorodne narzędzia diagnostyczne.

Program szkolenia

  • Wymagania prawa oświatowego w zakresie diagnozy.
  • Po co, dlaczego jak często przeprowadzamy diagnozę? Co zyskujemy? Plan diagnostyczny.
  • Dobre narzędzia diagnostyczne dla szkoły to jakie?
  • Diagnoza stanu aktualnego szkoły we wszystkich obszarach pracy.
  • Diagnoza potrzeb społeczności szkoły (uczniów, nauczycieli i rodziców).
  • Wykorzystanie wyników badań do doskonalenia jakości pracy szkoły, budowania pozytywnego wizerunku.
  • Wykorzystanie kompleksowej diagnozy uczniów w indywidualizacji nauczania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i programie wychowawczo - profilaktycznym.
  • Znaczenie diagnozy dla właściwego planowania pracy szkoły i spójności działań edukacyjno - wychowawczych.
  • Diagnoza, działania i ewaluacja.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas