Jak efektywnie i zgodnie z najnowszymi rekomendacjami dokumentować pracę nauczyciela oraz prowadzić dokumentacja nie ujętą w przepisach prawa a funkcjonująca w szkole/placówce?

Korzyści

1

Uczestnicy znają przepisy dotyczące rodzaju i sposobu dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela.

2

Potrafią jednoznacznie określić rodzaje dokumentacji wymaganej przez konkretne przepisy prawa.

3

Wskazują dokumentację fakultatywną jaką należy prowadzić aby zapewnić wysoką jakość procesu dydaktyczno - wychowawczego.

4

Znają zasady prowadzenia dokumentacji-jej przechowywania i archwizowania.

5

Wiedzą jak przygotować dokumentację do kontroli.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji w szkole i przedszkolu.
  • Obligatoryjne dokumenty w pracy nauczyciela i zasady ich tworzenia uwzgledniające proces odbiurokratyzowania pracy nauczyciela.
  • Dokumentacja fakultatywna wspomagająca pracę nauczyciela i poprawiająca jakość jego pracy.
  • Dokumentacja nie ujętą w przepisach prawa a funkcjonująca w szkole/placówce .
  • Przykłady dokumentów obligatoryjnych i fakultatywnych.
  • Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
  • Zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów szkolnych.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas