Uczniowie z Ukrainy w naszych szkołach i przedszkolach – nauczanie, ocenianie, klasyfikowanie.

Korzyści

1

Podczas szkolenia dokładnie omówimy regulacje prawne dotyczące przyjmowania uczniów z Ukrainy do naszych szkół

2

Przybliżymy Państwu strukturę i sposób funkcjonowania sytemu edukacyjnego Ukrainy co pomoże nam właściwie prowadzić proces przyjmowania, oceniania i klasyfikowania uczniów ukraińskich w naszych szkołach

Opis

W polskich szkołach uczy się coraz większa liczba uczniów z Ukrainy – uciekinierów wojennych. Obecna sytuacja to ogromne wyzwania organizacyjne dla szkół i nauczycieli. 

Dużym problemem jest konieczność włączania uczniów do klas w szkołach ogólnodostępnych. Konieczność zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej klasy a następnie ocenianie i klasyfikowanie tych uczniów dyrektorom i nauczycielom nastręcza wiele kłopotów. Aby właściwie ocenić i sklasyfikować ucznia potrzebujemy szerszej wiedzy z zakresu funkcjonowania sytemu oświaty na Ukrainie. 

Program szkolenia

  • Porównanie sytemu edukacyjnego Ukrainy i Polski – podobieństwa i różnice (struktura szkół, zasady oceniania, klasyfikowania i promowania, system egzaminów).
  • Postawa programowa w polskim systemie kształcenia a zasady obowiązujące w szkołach ukraińskich
  • Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z Ukrainy w klasach ogólnodostępnych i w oddziałach przygotowawczych.
  • Udział uczniów z Ukrainy w egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym.
  • Zasady udzielania wsparcia z zakresu PPP uczniom przybyłym z Ukrainy.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas