Konstruowanie wymagań edukacyjnych.

Korzyści

1

Analiza zapisów prawa dotyczących wymagań edukacyjnych.

2

Poznanie poszczególnych etapów tworzenia wymagań i ich znaczenia w tym procesie.

3

Tworzenie przykładowych wymagań.

4

Określenie roli wymagań w nauczaniu/uczeniu się uczniów

Opis

Wymagania edukacyjne to ważny składnik procesu oceniania. Stanowią podstawę projektowania dydaktycznego zajęć oraz są podstawą tworzenia narzędzi pomiaru skuteczności nauczania/uczenia się uczniów oraz monitorowania postępów (sprawdziany, arkusze monitorowania efektywności nauczania/uczenia się uczniów, kartkówki, karty pracy). Zgodnie z zapisami prawa jest to dokument nauczycielski, który powinien także uwzględniać indywidualizację pracy z poszczególnymi zespołami klasowymi. Dlatego gotowe wymagania zawarte w poradnik mogą stanowić punkt wyjścia do samodzielnej pracy nauczyciela ale nie zastąpią tego działania. Podczas szkolenia uczestnik poznają procedurę tworzenia wymagań zgodną z prawem i pomiarem dydaktycznym.  

Program szkolenia

  • Podstawy prawne konstruowania wymagań edukacyjnych.
  • Najczęstsze błędy popełniane podczas tworzenia wymagań edukacyjnych.
  • Etapy konstruowania wymagań edukacyjnych.
  • Tworzenie wymagań przez uczestników.
  • Rola wymagań w projektowaniu zajęć oraz tworzeniu narzędzi badania efektywności nauczania/uczenia się uczniów.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas