Działania szkoły i nauczycieli w celu realizacji kierunku polityki oświatowej - rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.

Korzyści

1

Przedstawienie kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2023-2024.

2

Kierunki rozwoju szkół zawodowych w oparciu o partnerstwo branżowe.

3

Rola i znaczenie w rozwoju szkół we współpracy z Branżowymi Centrami Umiejętności.

4

Formy współpracy szkół z pracodawcami branżowymi w celu rozwoju jakości kształcenia.

5

Planowanie i realizacja współpracy i partnerstwa krok po kroku na konkretnych przykładach.

Opis

Jednym z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023-2024 dla szkół branżowych jest rozwój tych szkół w oparciu o partnerstwo w obrębie poszczególnych branż. Obowiązkiem każdego podmiotu systemu oświaty jest realizacja kierunków polityki oświatowej - podczas szkolenia podpowiemy w jaki sposób wykorzystać potencjał partnerstwa szkoły i podmiotów zewnętrznych w szczególności partnerstwo w obrębię poszczególnych branż. Pokażemy jakie możliwości organizacyjne szkoły mogą w tym procesie wykorzystać ze szczególnym uwzględnieniem branżowych centrów umiejętności. Omówimy również inne działania jakie szkoły branżowe mogą realizować aby dokonywał się rozwój ich szkół. Przedstawimy konkretne przykładowe rozwiązania w tym zakresie. Podzielimy się również przykładami dobrych praktyk w zakresie realizacji partnerstwa branżowego.     

Program szkolenia

  • Kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2023-2024 - jak w praktyce je realizować?
  • Formy współpracy szkół zawodowych z otoczeniem gospodarczym jako działanie podnoszące efektywność kształcenia zawodowego.
  • Rola i znaczenie BCU (branżowe centra umiejętności) w rozwoju kształcenia branżowego - możliwości wykorzystania partnerstwa branżowego dla rozwoju szkół zawodowych.
  • Organizacja współpracy szkoły zawodowej z podmiotami zewnętrznymi w celu poprawy efektywności uczenia się w miejscu pracy - jak realizować w praktyce rożne formy współpracy.
  • Przykłady dobrych praktyk w zakresie partnerstwa szkół i pracodawców w obrębie poszczególnych branż.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas