Konstruowanie programu wychowawczo - profilaktycznego na rok szkolny 2023 - 2024 w kontekście wyzwań trudnej rzeczywistości.

Korzyści

1

Uczestnicy znają zasady i podstawy prawne konstrukcji programu

2

analizują z wykorzystaniem przykładowych metod i narzędzi potrzeby społeczności szkolnej

3

projektują program profilaktyczno-wychowawczy, odpowiadający specyfice i potrzebom szkoły

Program szkolenia

  • Aktualne zapisy prawa oświatowego, w tym główne kierunki polityki oświatowej państwa
  • Jak przeprowadzić diagnozę środowiska
  • Ewaluacja ubiegłorocznego programu – na co należy zwrócić szczególną uwagę
  • Konstruowanie programu – krok po kroku
  • Wykorzystanie zasobów środowiska do działań profilaktyczno-wychowawczych
  • Wdrażanie opracowanego tematu
  • Rola współpracy z rodzicami na etapie konstruowania i realizacji programu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas