Godziny ponadwymiarowe nauczycieli - zasady przyznawania i rozliczania.

Korzyści

1

rozumienie zasad prawa pracy, w tym zasady godziwego wynagrodzenia za pracę oraz odpowiedzialności pracodawcy za naruszenie tej zasady,

2

zna normy prawne i potrafi je wykorzystać na przykładzie regulaminu wynagradzania,

3

prawidłowo nalicza godziny ponadwymiarowe i dokumentowanie je

Opis

Szkolenie ma na celu przygotowanie pracodawców szkół i placówek oświatowych oraz specjalistów ds. kadr i płac do prawidłowego ustalania i rozliczania godzin ponadwymiarowych. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę i praktyczne umiejętności ustalania prawa do godzin ponadwymiarowych oraz sposobu ich rozliczania. Podczas szkolenia zostaną omówione na przykładach różne, typowe dla szkół i przedszkoli, przypadki, w których nauczyciele nabywają lub tracą prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Program szkolenia

 • Zasada godziwego wynagrodzenia za pracę:
 • obowiązki pracodawcy,
 • orzecznictwo sądów,
 • źródła prawa w zakresie wynagrodzeń nauczycieli,
 • zastępstwa doraźne a godziny ponadwymiarowe.
 • Wynagrodzenie za przestój:
 • pojęcie przestoju w prawie pracy,
 • składniki wynagrodzenia wypłacane za czas przestoju.
 • Dni wolne od pracy a prawo do godzin ponadwymiarowych:
 • dni wolne od zajęć lekcyjnych a prawo do godzin ponadwymiarowych,
 • dni wolne od pracy,
 • nauczanie indywidualne, zajęcia zrealizowane i niezrealizowane,
 • urlop szkoleniowy i urlop wypoczynkowy,
 • opieka na dziecko,
 • planowane w prawie pracy dni wolne z powodu działania siły wyższej,
 • niezdolność do pracy.
 • Prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz sposób rozliczenia tych godzin. Godziny ponadwymiarowe nauczycieli oraz kadry kierowniczej:
 • godziny ponadwymiarowe a uśrednione pensum,
 • limity godzin ponadwymiarowych,
 • zgoda na godziny ponadwymiarowe,
 • dwie umowy o pracę o godziny ponadwymiarowe.
 • Dokumentowanie godzin ponadwymiarowych:
 • regulamin wynagradzania nauczycieli a regulamin pracy,
 • praca zdalna i sposób jej dokumentowania,
 • dokumentacja pracownicza,
 • odpowiedzialność finansowa,
 • roszczenia pracownika.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas