50 pytań do… Ocenianie szkolne w pytaniach i odpowiedziach.

Korzyści

1

Uczestnicy porządkują wiedze z zakresu oceniania,

2

porządkują zapisy statutowe dotyczące oceniania,

3

będą oceniać w szkole, zgodnie z zapisami prawa.

Opis

Ocenianie w szkołach reguluje niewiele aktów prawa oświatowego oraz nasze wewnętrzne zapisy w statucie. I chociaż od kilku lat wszyscy w szkołach zajmujemy się ocenianiem, stawiamy stopnie, klasyfikujemy uczniów, przeprowadzamy egzaminy, to ocenianie budzi coraz więcej kontrowersji i niepokojów. Często staje się źródłem konfliktów pomiędzy szkołą a rodzicami i uczniami. Aby uporządkować sprawy oceniania, promowania i klasyfikowania przygotowaliśmy poniższe szkolenie.

Dlatego zapraszamy Państwa do spotkania w nowej formule. To nie narracja o ocenianiu ale sesja pytań i odpowiedzi na 50 różnych wątpliwości. Nasi wykładowcy zebrali pytania, zagadnienia i problemy najczęściej poruszane na szkoleniach rad pedagogicznych i przygotowali odpowiedzi, zgodne z aktualnym stanem prawnym.

Program szkolenia

 • Ustawy, rozporządzenia i statut czyli coś o zgodnościach.
 • Obowiązek informacyjny w ocenianiu – co to takiego?
 • Rodzaje oceniania – kiedy ocena jest śródroczną, semestralną, roczną czy końcową?
 • Obowiązki nauczyciela czy wychowawcy?
 • Precyzja form oceniania.
 • Skala ocen – jaka i dlaczego?
 • Gdzie te wymagania edukacyjne? Gdzie te dostosowane wymagania edukacyjne?
 • Na szóstkę czy tylko na piątkę?
 • Terminy, terminy i skutki ich niedotrzymywania.
 • Ocena przewidywana – umowa nauczyciel – uczeń czy coś więcej?
 • Uczeń z orzeczeniem a ocena celująca.
 • Skutki śródrocznej oceny niedostatecznej.
 • Nieklasyfikowany uczeń i co dalej?
 • Co to znaczy „udostępnić sprawdzoną i ocenioną pracę”?
 • Czy informacja zwrotna to dobry zwyczaj czy obowiązek?
 • Inne pytania wraz z odpowiedziami.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas