Standardy ochrony małoletnich w żłobkach, klubach malucha i innych placówkach opiekuńczych.

Korzyści

1

W wyniku udziału w szkoleniu, uczestnicy znają podstawowe terminy i pojęcia związane z ochroną nieletnich,

2

wprowadzają standardy ochrony małoletnich w żłobku

3

rozpoznają oznaki krzywdzenia i podejmują działania interwencyjne zgodnie z prawem

Opis

Zmiany w Ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz innych aktach prawnych wprowadziły obowiązek określenia w każdej placówce opiekuńczej, wychowawczej, związanej z edukacją, wypoczynkiem, rozwojem zainteresowań, zasad ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Takie standardy w zakresie m.in. zapewnienia bezpiecznych relacji pomiędzy personelem żłobków, prowadzenia w razie potrzeby działań interwencyjnych stają się  z dniem 15 lutego 2024 roku obowiązkowe.

Zapraszamy dyrektorów, pracowników placówek opiekuńczych – żłobków, klubów malucha –    na szkolenie, które przeprowadzi uczestników przez podstawowe zagadnienia związane z realizacją wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie - uwarunkowania prawne, podstawowe definicje, statystyki
 • Czym są standardy ochrony małoletnich?
 • Podstawowe wytyczne do opracowania standardów:
 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności uniemożliwiające zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
 • zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego;
 • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego lub innych instytucji;
 • zasady monitorowania i aktualizacji standardów;
 • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki do stosowania standardów;
 • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów;
 • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
 • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
 • Kto, kiedy i jak powinien opracować standardy?
 • Specyfika i charakter placówki sprawującej opiekę nad dziećmi do lat 3.
 • Przykłady dokumentów niezbędnych do opracowania i wdrażania standardów.
 • Pytania do prowadzącego – część dyskusyjna.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas