Mniej znaczy więcej, czyli o skutecznym uczeniu się uczniów.

Korzyści

1

Uczestnicy spojrzą na cele lekcji z dwóch perspektyw.

2

Poznają powody, dla których warto uszczegóławiać kryteria, które będą podlegały ocenie.

3

Zaplanują skuteczne metody uczenia się uczniów podczas zajęć.

Opis

Mniej znaczy więcej, to hasło i działania, które wprowadza w życie coraz większa liczba nauczycieli praktyków, widząc ich skuteczność. Warto więc skoncentrować się na kluczowych kwestiach: wiedzy, umiejętności i kompetencji ucznia, które pozwolą uczącemu się osiągać sukcesy, nie tylko w szkole. Proponowane szkolenie będzie praktycznym wskazaniem sposobów i organizacji pracy na lekcji, czyli, żeby uczniowie uczyli się mniej, a nauka przynosiła większe efekty.  

Program szkolenia

  • Co znaczy "atmosfera sprzyjająca uczeniu się"?
  • Cele lekcji, czyli kluczowy moment dla nauczyciela i uczniów.
  • podanie celów
  • monitorowanie
  • sprawdzenie, czy cele zostały osiągnięte
  • Kryteria oceniania - po czym poznamy, że się tego nauczyłeś?
  • Informacja zwrotna - na ile spełniłeś/aś ustalone kryteria.
  • Metody, które warto proponować uczniom podczas zajęć, aby mieć pewność, że się uczą.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas