Nowa podstawa programowa - podnoszenie kompetencji dyrektora szkoły w zakresie zarządzania zmianą.

Korzyści

1

Uczestnik zna podstawowe akty prawne regulujące realizację nowej podstawy programowej

2

Uczestnik kształci umiejętności przywódcze umożliwiające zarządzanie procesami zmiany.

3

Uczestnik wie jakie są zasady skutecznej komunikacji z podmiotami szkoły.

4

Uczestnik doskonali umiejętności motywacyjne budowania zaangażowania wśród nauczycieli.

Opis

Nowa Postawa Programowa w edukacji to innowacyjne podejście, które skupia się na kształtowaniu postawy liderów edukacyjnych, zwłaszcza dyrektorów szkół, w kontekście zarządzania zmianą. Nowa Postawa Programowa stawia sobie za cel podniesienie kompetencji dyrektorów w zakresie efektywnego zarządzania procesami zmiany w środowisku edukacyjnym. Ważnym aspektem skutecznego zarządzania zmianą jest wyposażenie dyrektorów szkół w odpowiednie narzędzia i strategie, które umożliwiają planowanie, wdrażanie i ocenę zmian. 

Program szkolenia

  • Podstawy prawne regulujące wprowadzenie nowej podstawy programowej.
  • Strategie w zakresie tworzenia atmosfery współpracy i partycypacji w procesach decyzyjnych.
  • Zarządzanie oporem jako kluczowy aspekt skutecznego procesu zmiany.
  • Narzędzia skutecznego rozwiązywania konfliktów.
  • Feedback i uznawanie osiągnięć.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas