RUUL - czyli o tym, jak wspierać ucznia w jego rozwoju.

Korzyści

1

Nauczyciele znają doniesienia neuronauk w kierunku uczenia się uczniów

2

organizują sytuacje edukacyjne sprzyjające uczeniu się

3

wykorzystują metody, formy , techniki wspierające uczenie się na lekcji

4

budują klimat przyjaznej szkoły, dbają o relacje uczeń-nauczyciel-rodzice

5

sprawdzają wiedzę i umiejętności "bezstresowo"

Opis

       Uczenie się to bardzo skomplikowany proces. Jest nieodłącznym elementem rozwoju , a także źródłem ludzkiej satysfakcji. Wiemy, że trwa przez całe życie. Brak umiejętności uczenia się prowadzi do frustracji i rozgoryczenia. Jak zatem organizować sytuacje edukacyjne sprzyjające uczeniu się uczniów? Jak realizować nauczanie , by wyzwalało motywację do nauki i wspierało ucznia w rozwoju,? Coraz więcej nauczycieli szuka drogi w kierunku Szkoły Jutra, bez pruskiego modelu, w której panuje klimat sprzyjający uczeniu się. O tym wszystkim podczas szkolenia.    

Program szkolenia

 • Neurobiologia w praktyce nauczyciela.
 • Edukacja -naturalna potrzeba człowieka.
 • Uczenie się na lekcji, zdobywanie wiedzy i kompetencji kluczowych;
 • Sposoby kreowania bezpiecznego środowiska sprzyjającego uczeniu się na lekcji,
 • Efektywne metody pracy na lekcji ,
 • Kultura błędu,przekuj błędy w sukcesy;
 • Zadania domowe,
 • Ocenianie wspierające drogą do sukcesu ucznia
 • Budowanie relacji uczeń-nauczyciel-rodzice
 • NVC w edukacji
 • Współpraca nauczycieli w przestrzeni „run”
 • Warsztat: wykorzystanie sześciokątów edukacyjnych na lekcji ;

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas