Szkoła wspólnoty i partycypacji, czyli Nasza szkoła - wspólna sprawa.

Korzyści

1

Poznanie założeń i modelu szkoły współpracy

2

Wskaznie metod i form pracy na lekcji uwzględniających pracę zespołową uczniów

3

Udostępnienie narzędzi do budowania samorządności uczniowskiej

4

Przygotowanie do włączenia rodziców w działania edukacyjne i wychowawcze

5

Inspirowanie do innowacyjnych rozwiązań w procesie demokratyzacji szkoły.

Opis

Szkolenie przybliży koncepcję funkcjonowania szkoły wspólnoty, w której każdy z podmiotów : uczniowie, rodzice, nauczyciele biorą udział w podejmowaniu istotnych decyzji i czują się współodpowiedzialni za efekty podejmowanych działań w obszarze edukacji, opieki i wychowania. Model Szkoły współpracy zakłada między innymi , że uczniowie i rodzice będą: - czuć, że mają wpływ na sprawy, które ich dotyczą - brać odpowiedzialność za podejmowane decyzje; - identyfikować się ze szkołą - wspierać szkołę w pracy dydaktycznej i wychowawczej - chętniej podejmować własne inicjatywy. Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów pozwalających na zaplanowanie właściwej organizację pracy szkoły z uwzględnienie współdecydowania uczniów i rodziców o jej funkcjonowaniu                                  

Program szkolenia

  • Założenia modelu szkoły wspólnoty i partycypacji
  • Metody i formy stosowane na lekcji w modelu szkoły przyszłości
  • Budowanie samorządnej i odpowiedzialnej wspólnoty uczniowskiej
  • Skuteczna komunikacja z rodzicami jako podstawa współdziałania szkoły partycypacji
  • Przykłady innowacyjnych rozwiązań w modelu szkoły wspólnoty i partycypacji.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas