Uniwersalne kompetencje kluczowe uczniów i nauczycieli - wymóg nowej podstawy programowej.

Korzyści

1

Zaznajomienie z podstawowymi kompetencjami kluczowymi i ich znaczeniem w rozwoju umiejetności życiowych.

2

Poznanie nowoczesnych sposobów oceniania w kontekście kompetencji kluczowych.

3

Doskonalenie kompetencji kluczowych nauczycieli.

Opis

Współczesne nauczanie wymaga holistycznego podejścia, które uwzględnia zarówno aspekty kognitywne, jak i emocjonalne uczniów. Program ten ma na celu rozwijanie umiejętności, które są istotne dla skutecznego funkcjonowania w dzisiejszym społeczeństwie, uwzględniając nowe wytyczne edukacyjne. Nowoczesne podejścia do oceniania w kontekście kompetencji kluczowych kładą nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych i postaw, a nie tylko zdobywanej wiedzy. W dzisiejszym środowisku edukacyjnym nauczyciele muszą posiadać różnorodne kompetencje kluczowe, aby sprostać wymaganiom nowoczesnej edukacji i wszechstronnie wspierać uczniów.

Program szkolenia

  • Definicja i znaczenie uniwersalnych kompetencji kluczowych.
  • Rola kompetencji przyszłości w rozwijaniu umiejętności życiowych.
  • Metody projektowe w nauczaniu uniwersalnych kompetencji kluczowych. Analiza nowych wytycznych edukacyjnych.
  • Nowoczesne podejścia do oceniania w kontekście kompetencji kluczowych.
  • Znaczenie feedbacku i autooceny.
  • Tworzenie portfela kompetencji ucznia.
  • Kluczowe kompetencje nauczycieli we współczesnej szkole.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas