Dokumentowanie pracy nauczyciela

Korzyści

1

Umiejętność przygotowania i prowadzenia wymaganej dokumentacji

2

Rozumienie znaczenia przestrzegania prawidłowości prowadzenia dokumentacji

3

Znajomość uregulowań prawnych związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki

Opis

Każde Grono Pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi Twojej szkoły, placówki staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe.
Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.

Program szkolenia

  • Przegląd obowiązujących przepisów prawnych, w tym prawa wewnątrzszkolnego
  • Obowiązki i kompetencje nauczycieli związane z pracą Rady Pedagogicznej oraz zespołów nauczycielskich.
  • Dokumentowanie przebiegu nauczania - rodzaje tej dokumentacji i sposób ich prowadzenia.
  • Archiwizowanie dokumentacji szkolnej.
  • Kontrolowanie dokumentacji przez osoby uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego
  • Nowy sposób wypełniania innych dzienników lekcyjnych i zajęć poza lekcyjnych
  • Nowe zadania dotyczące dziennika elektronicznego

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas