Etyka zawodu nauczyciela oraz tworzenie kodeksu etycznego

Korzyści

1

Znajomość przepisów prawnych regulujących odpowiedzialność etyczną nauczyciela

2

Rozumienie znaczenia etyki zawodowej w zawodzie zaufania publicznego

3

Umiejętność zastosowania imperatywy etycznej w codziennej pracy

Opis

Aspekt postaw moralnych kadry pedagogicznej stawiany jest na równi z jej wysokimi kwalifikacjami zawodowymi do nauczania poszczególnych przedmiotów. Formuła szkolenia będzie służyć dyskusji nad kodeksem zachowań pedagogów we współczesnym świecie.

Program szkolenia

  • Etyka normatywna a opisowa
  • Obowiązki etyczne wynikające z przepisów prawa
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela
  • Etyczne dyscyplinowanie
  • Normy moralne w relacjach uczeń-nauczyciel
  • Tworzenie kodeksu etycznego - warsztaty

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas