Rozwijanie talentów, umiejętności matematycznych w przedszkolu praca warsztatowa dla nauczycieli przedszkola

Korzyści

1

Nauczyciel będzie znał nowe wymagania, które Podstawa Programowa dla Przedszkoli przed nim stawia w zakresie wprowadzania pojęć matematycznych.

2

Pozna metodykę wprowadzania i prowadzenia nowych technik plastycznych, zabaw paluszkowych i zabaw ruchowych wspierających rozwój umiejętności i kompetencji matematycznych.

3

Nauczyciel poszerzy swój warsztat pracy, wzbogaci go o nowe sposoby pracy z dzieckiem.

4

Nauczyciel będzie umiał zadbać o prawidłowy rozwój umiejętności liczenia, operowania na konkretach, segregowania, szacowania przez dziecko zarówno zdrowe jak i z deficytami.

5

Nauczyciel będzie umiał zmatematyzować sytuacje dnia przedszkolnego. 6. Nauczyciel pozna innowacyjne metody graficznego wprowadzania cyfr.

Opis

Zapoznanie uczestników z fazami rozwoju dziecka przedszkolnego budującymi bazę dla operacji myślowych. Zapoznanie uczestników z nowatorskimi metodami i sposobami wprowadzenia dziecka w świat matematyki w zgodzie z podstawą programową 

Program szkolenia

  • Zapoznanie uczestników z wybranymi fragmentami Podstawy Programowej dotyczącymi kształtowania umiejętności matematycznych
  • Przedstawienie wybranych metod wprowadzania dziecko w świat matematyki
  • Zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą rozwoju umiejętności matematycznych i sposobów wspierania tych części rozwoju dziecka.
  • Matematyzowanie sytuacji życia przedszkolnego
  • Zajęcia plastyczne wprowadzające dziecko w świat geometrii, świat miar i wag.
  • Innowacyjne metody graficznego wprowadzania cyfr.
  • Znaczenie rytmu w kształceniu umiejętności matematycznych
  • Przekazanie sposobów na natychmiastowe wprowadzenie poznanej wiedzy do programu przedszkolnego

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas