Trudne zachowania u dzieci - jak sobie z nimi radzić w przedszkolu.

Korzyści

1

Uczestnicy poznają narzędzia rozpoznawania przyczyn trudnych zachowań u dzieci i radzenia sobie z nimi

2

nauczą się wyznaczać dzieciom granice, respektując ich potrzeby, oraz skłaniać do przestrzegania reguł i zasad

3

poznają sposoby budowania u dzieci poczucia własnej wartości i motywowania ich - bez kar i nagród

4

poznają skuteczne sposoby komunikowania się z dziećmi

5

nauczą się stosowania w praktyce skutecznych schematów działania i poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach

Opis

Coraz częściej nauczyciele przedszkoli zgłaszają problemy dotyczące trudnych zachowań u dzieci i małej skuteczności stosowanych sposobów radzenia sobie z nimi. Nauczyciele mający do czynienia z problemowymi zachowaniami u dzieci, mogą potrzebować wsparcia w rozpoznaniu przyczyn takiej sytuacji, ustaleniu właściwej strategii pracy z dziećmi, doboru pochwał, zachęt i konsekwencji, modyfikujących ich zachowania. Udział w szkoleniu pozwoli nauczycielom zrozumieć mechanizm powstawania oraz utrwalania się negatywnych wzorców zachowania i reagowania u dzieci, co w efekcie pomoże im zmieniać te wzorce i dobrze radzić sobie z zachowaniami problemowymi dzieci na terenie przedszkola.

Program szkolenia

 • Przyczyny trudnych zachowań u dzieci - sposoby reagowania przez nauczycieli:
 • różnice między samoregulacją a samokontrolą
 • pomysły i strategie na samoregulację u dzieci i nauczycieli
 • znaczenie neuronów lustrzanych
 • konteksty dziecięcych zachowań – potrzeby i przekonania
 • rozpoznawanie dziecięcych strategii zachowania oraz reagowanie na nie
 • Wyznaczanie granic i ustalanie reguł zachowania oraz motywowanie dzieci do ich respektowania:
 • filary tzw. pozytywnej dyscypliny
 • style działania nauczycieli - mocne i słabe strony, stanowczość i uprzejmość
 • wykorzystanie modelowania do kształtowania i utrwalania wzorców zachowań
 • więzi i relacje - ich wpływ na rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych u dzieci
 • Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości - kary czy konsekwencje?
 • skuteczność kar - czego potrzebują dzieci by zachowywać się lepiej
 • różnice między karą a konsekwencją
 • rodzaje konsekwencji - możliwości ich wykorzystania w przedszkolu
 • metoda skupiania się na rozwiązaniach i jej praktyczne zastosowanie
 • sposoby wykorzystania tzw. miejsca pozytywnego odosobnienia
 • Wzmacnianie właściwych zachowań u dziecka, sposoby wspierania bez oceniania i nagradzania:
 • skuteczne motywowanie dzieci do właściwych zachowań
 • różnice między pochwałą a zachętą
 • nagrody, które nie motywują dziecka
 • moc pytań pełnych ciekawości
 • unikanie etykietowania dzieci
 • Zabawy przygotowujące dzieci do radzenia sobie z trudnymi emocjami i złością:
 • budowanie zaufania i dobrego klimatu w grupie
 • dostrzeganie i wyrażanie agresywnych uczuć
 • rozpoznawanie przyczyn złości
 • opanowywanie i przezwyciężanie złości
 • bezpieczne rozładowywanie energii złości
 • zabawy na skupienie uwagi
 • zabawy relaksujące i wyciszające

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas