Pedagogika zabawy jako metoda pracy z dziećmi w przedszkolu

Korzyści

1

Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat zabawy, jej funkcji, animacyjnej roli i znaczenia w życiu dziecka

2

Poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela o zestaw zabaw muzycznych, plastycznych, tematycznych, ruchowych i integracyjnych.

3

Nabycie umiejętności wykorzystania metod pedagogiki zabawy w codziennej pracy z grupą i w pracy indywidualnej z dzieckiem.

Opis

Pedagogika zabawy jest metodyką, która proponuje działania stwarzające uczestnikom grupy możliwość rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania, bez względu na wiek i umiejętności. Jest bardzo insprującą formą pracy z dziećmi, której efektem jest wzbudzenie chęci dziecka do doskonalenia i zdobywania nowych umiejętności. Celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie nauczycielowi rozmaitych pomysłów, umożliwiających mu świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę z grupą.Pedagogika to nie tylko spis zabaw, to wsparcie dzieci w poznawaniu przez nie różnych aspektów życia. Pedagogika zabawy uczy, jak grać i bawić się, by uczyć i zjednywać sobie dzieci. Szkolenie w sposób praktyczny zapoznaje uczestników z zasadami, rodzajami działań i metodami występującymi w pedagogice zabawy oraz podaje gotowe przykłady na wykorzystanie ich w codziennej pracy.  

Program szkolenia

 • Pojęcie i geneza pedagogiki zabawy - charakterystyczne cechy, cele i zasady pedagogiki zabawy.
 • Rola i znaczenie zabawy - usystematyzowanie wiedzy na temat zabawy, jej funkcji, animacyjnej roli i znaczeniu w życiu dziecka.
 • Zabawa jako metoda pracy z grupą - zapoznanie z metodami i technikami pedagogiki zabawy wraz z ich praktycznym wykorzystaniem:
 • metody ułatwiające poznanie się,
 • metody rozluźniające, relaksujące,
 • metody wykorzystujące ruch, taniec, gest,
 • metody twórczego opracowania tematu,
 • metody animacji grupy,
 • metody gier dydaktycznych,
 • metody umożliwiające samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości.
 • Klasyfikacja zabaw - propozycje zabaw do wykorzystania w różnych sytuacjach - ćwiczenia:
 • gry i zabawy na powitanie i integracyjne,
 • gry i zabawy na zachowania społeczne, nazywanie emocji, rozwiązywanie konfliktów,
 • gry i zabawy ruchowe z piosenką, fabularyzowane,
 • gry i zabawy terapeutyczne z muzyką, tańce, pląsy, korowody,
 • gry i zabawy kreatywne, plastyczne, z instrumentami,
 • zabawy z chustą animacyjną,
 • zabawy relaksacyjne, uspokajające.
 • Przykładowe scenariusze zajęć - dobre praktyki.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas