Zdrowie jest ważne - praktyczne pomysły na pracę z dziećmi

Korzyści

1

Usystematyzowanie celów i treści edukacji zdrowotnej możliwych do zrealizowania w przedszkolu.

2

Poznanie praktycznych pomysłów na realizowanie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w przedszkolu.

3

Przybliżenie problemów w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i sposobów radzenia sobie z nimi.

Opis

W edukacji zdrowotnej kluczowym pojęciem jest pojęcie zdrowia. Działania prozdrowotne powinny być realizowane z dziećmi począwszy od przedszkola. Niezależnie od metod pracy i przekazywanych treści, wszystkie skoncentrowane na zdrowiu czynności włączyć można w zakres edukacji zdrowotnej, w ramach której dziecko będzie uczyć się, jak dbać o zdrowie własne i innych ludzi. Edukacja zdrowotna pozwala dziecku poznać i zrozumieć siebie i swoje otoczenie, w tym czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na stan zdrowia. Nie powinna polegać wyłącznie na przekazywaniu wiedzy, ale wiązać się z wytwarzaniem odpowiednich nawyków, sprawności, postaw, przekonań i zainteresowań dziecka, które sprzyjają zdrowiu. Szkolenie odpowie na pytanie, jak to w praktyce robić w przedszkolu - w sposób ciekawy, interesujący, zabawny, aktywizujący dziecko i pobudzający jego kreatywność. 

Program szkolenia

 • Zakres, treści i cele edukacji zdrowotnej w przedszkolu.
 • Edukacja zdrowotna w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 • Praktyczne pomysły na realizowanie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych obszarach:
 • Sprawność ruchowa
 • Higiena osobista
 • Zdrowe jedzenie
 • Czyste środowisko
 • Bezpieczeństwo
 • Pozytywne emocje i zachowania społeczne
 • Zdrowie psychiczne dziecka – problemy i sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Dobre praktyki - wymiana doświadczeń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas