Coaching w szkole

Korzyści

1

Znajomość podstawowej wiedzy związanej z zagadnieniem coachingu (założenia, cele, znaczenie przekonań).

2

Umiejętność posługiwania się wybranymi technikami coachingowymi w stawianiu i realizowaniu celów rozwojowych dyrekcji szkoły i kadry nauczycieli.

3

Umiejętność zastosowanie nowoczesnego narzędzia wsparcia rozwojowego w relacji nauczyciel - uczeń.

4

Umiejętność powiązania warunków osiągania celów z możliwościami uczestników relacji coachingowej.

5

Określenie aktualnych celów zawodowych uczestników oraz potrzeb w zakresie doskonalenia umiejętności

Opis

Coaching to w najprostszym ujęciu rozmowa lub seria rozmów o charakterze rozwojowym jednej osoby z drugą, a w przypadku pracy grupowej, z zespołem kadry pedagogicznej. 

Osoba występująca w roli trenera/coacha zmierza do takiego ukształtowania rozmowy, która przyniesie korzyści drugiej osobie (nauczycielowi, podopiecznemu, uczniowi) lub zespołowi, w sposób nawiązujący do procesów uczenia się i rozwoju.

Program szkolenia

  • Prezentacja wiedzy związanej z zagadnieniem coachingu
  • Coaching a tradycyjne szkolenie dotyczące wspomagania rozwoju – różnice w efektywności
  • Dostarczenie wiedzy o stosowanych w edukacji modelach coachingu
  • Podstawowe kompetencje psychospołeczne stosowane w coachingu- wykorzystanie technik dwustronnej komunikacji w rozmowie coachingowej
  • Analiza możliwych zastosowań coachingu w szkole
  • Zaprezentowanie i zastosowanie w trakcie szkolenia wybranego modelu coachingu w realizowaniu konkretnych celów rozwojowych nauczycieli
  • Autodiagnoza potrzeb rozwojowych uczestników szkolenia

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas