Wychowawca - rola i zadania

Korzyści

1

Uczestnicy dowiedzą się, na czym polega rola wychowawcy, dowiedzą się, w jaki sposób porozumiewać się z młodzieżą

2

Poznanie zasad dokumentowania informacji przekazywanych rodzicom.

Opis

Nauczyciel-wychowawca powinien odgrywać kluczową rolę w procesie wychowania i nauczania, pełnić rolę przewodnika po świecie wiedzy i autorytetu dla młodych ludzi. Wychowawca, podejmując pracę ze swoją klasą, musi być świadomy, że szkoła powinna być dla uczniów konstruktywnym środowiskiem wychowawczym skupiającym zarówno dorosłych jak i uczniów. Szkolenie dostarczy wiedzy i umiejętności potrzebnych do świadomego i umiejętnego organizowania działalności uczniów w taki sposób, aby wyzwalała ona ich aktywność, pożądane emocje, pozwalała na zrozumienie oraz ocenę własnego działania.

Program szkolenia

  • Rola wychowawcy, jego umiejętności i zadania w świetle wyzwań współczesnego świata i obowiązującego prawa.
  • Diagnoza pedagogiczna. Formułowanie celów wychowawczych i zasady planowania pracy wychowawczej.
  • Zasady asertywnego porozumiewania się z uczniami.
  • Wychowawca w roli mediatora.
  • Współpraca z rodzicami.
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem i unikania syndromu wypalenia zawodowego

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas