Sprawne myślenie i rozumowanie kluczem do sukcesu edukacyjnego ucznia i nauczyciela

Korzyści

1

Zrozumienie zasad wpływających na skuteczność procesu edukacji

2

Pozyskanie wskazówek na temat usprawniania procesów uczenia się

3

Poznanie różnych sposobów przetwarzania informacji

4

Zapoznanie się ze sposobami rozwijania kreatywności uczniów

5

Stworzenie banku metod aktywizujących i ćwiczeń pobudzających proces myślenia uczniów

Opis

We współczesnej szkole pojawiają się: komputery i rzutniki multimedialne, klasy komputerowe i tablice interaktywne - zmieniają się pokolenia uczniów. Jednak podstawowa konstrukcja szkoły jest taka sama: uczniowie siedzą przy stolikach, lekcja trwa 45 minut, wszyscy się uczą tego samego w tym samym czasie i w podobny sposób.

Badanie wykazują, że co piąty uczeń ma poważne trudności w osiągnięciu wystarczającego poziomu umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem, myślenia matematycznego lub rozumienia zjawisk przyrodniczych. Nastąpił kryzys tradycyjnego modelu edukacyjnego.

Pojawiają się zatem pytania:

W jaki sposób podnieść efektywność procesu nauczania - uczenia się i przyspieszyć go?

Jak kreować sytuacje edukacyjne, które umożliwią uczniowi przyjęcie nowych informacji zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi i zasobem posiadanej wiedzy?

W jaki sposób usprawnić proces myślenia?

Udział w szkoleniu pomoże nauczycielom zrozumieć, od czego zależy skuteczność nauczania i w jaki sposób ją osiągnąć, np. poprzez usprawnienie procesu myślenia?

Program szkolenia

  • Nowe myślenie o edukacji – poznać, żeby zrozumieć ucznia.
  • Jak skutecznie przyswajać informacje?
  • • techniki czytania,
  • • techniki sporządzania aktywnych notatek.
  • Jak porządkować i przetwarzać informacje? – praca z umysłem:
  • • techniki kreatywne,
  • • techniki pamięciowe.
  • Metoda „kija i marchewki”, czyli kilka słów na temat wzmacniania procesu nauczania – uczenia się
  • Model wsparcia nauczycieli i uczniów w zakresie umiejętności uczenia się.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas