Jak skontruować model pracy szkoły w zakresie oceniania zachowania uczniów, tak aby sprzyjał kształtowaniu u nich tych wartości, które propaguje szkoła ?

Korzyści

1

Uczestnicy uporządkują i poszerzą znajomość zapisów prawa dotyczących oceniania zachowania

2

przeprowadzą refleksję na temat obszarów do rozwoju w swoim systemie oceniania zachowania

3

poznają przykładowe modele oceniania zachowania - stosowane praktyki w tym zakresie

4

poszerzą wiedzę na temat znaczenia ucznia i jego rodziców w ustalaniu oceny zachowania

Opis

Szkolenie ma na celu rozszerzyć wiedzę i umiejętności nauczycieli w zakresie oceniania zachowania u uczniów. Punktem wyjścia będzie analiza tego czy w ogóle oceniać zachowanie ?, Czym jest ocena z zachowania ?, Jak oceniać ?, Kto powinien oceniać ?. Ważnym elementem spotkania bedzie wyłuskanie różnicy między ocenianiem przedmiotowym, a ocenianiem zachowania. Aby przygotować zespół nauczycieli do konstruowania, modyfikacji systemu oceny z zachowania lub świadomego pozostawienia obecnego, pracując warsztatowo zostaną przeanalizowane odpowiednie przepisy, omówione zostaną elementy budowania motywacji. Główną częścią będzie analiza różnych modeli oceniania zachowania uczniów w szkole ze wskazaniem mocnych i słabych stron oraz próba stworzenia założeń modelu "oceniania zachowania uczniów sprzyjającego uczeniu zachowania".

Program szkolenia

  • Przepisy dotyczące oceny z zachowania.
  • Modele motywacji.
  • Rola nauczycieli, uczniów, rodziców w systemie oceniania zachowania
  • Analiza niezbędnych elementów składowych związanych z zachowaniem uczniów tj. model "uczenia zachowania" oraz ocena zachowania według ustalonych kryteriów.
  • Profil ucznia z oceną wzorową.
  • Jak wystawić ocenę z zachowania?

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas