Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Korzyści

1

Nauczyciel pozna nowe narzędzie TIK do pracy z uczniami.

2

Nauczyciel będzie wiedział, jak nauczyć uczniów odróżniać fakenewsy od rzetelnych informacji.

3

Nauczyciel zbuduje z uczniami zasady netykiety.

4

Nauczyciel pozna cechy charakterystyczne cyberprzemocy i nauczy się jej przeciwdziałać.

Opis

Szkolenie ma na celu uzupełnić wiedzę i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii. W obecnym czasie mówi się bardzo dużo na temat kompetencji bezpiecznego i rozsądnego stosowania technologii. Aby osiągnąć te cele niezbędne jest w szkole organizowanie procesu uczenia w taki sposób, aby uczeń rozumiał, na czym polega świadome i bezpieczne korzystanie z Internetu. Ważnym momentem szkolenia, będzie analiza, co wpływa na to, iż nasi uczniowie podejmują zachowania ryzykowne w sieci, sięgają po np. cyberprzemoc. Szkolenie da również odpowiedź na pytanie, jak zapobiegać takim incydentom i kształcić u uczniów postawę krytycznego podejścia do treści wirtualnych.

Program szkolenia

  • TIK w szkole - czemu ma służyc? Jak najczęściej wykorzystują wirtualne zasoby nauczyciele?
  • Krytyczna analiza treści zamieszczanych w sieci - jak znaleźć wiarygodne źródła, jak odróżnić fakenewsa od rzetelnej informacji
  • Netykieta, czyli zasady bezpiecznego korzystania z TIK w szkole
  • Elementy cyberprzemocy - jak reagować?
  • Ochrona treści umieszczanych w sieci - wartość własności intelektualnej, plagiaty.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas