Awans zawodowy nauczyciela po nowemu - zmiany w awansie zawodowym od 1 września 2022 r.

Korzyści

1

Przypomnienie całej procedury awansu zawodowego.

2

Szczegółowe omówienie aktualnych przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego.

3

wskazanie konkretnych sposobów ich realizacji w czasie nauczania zdalnego.

Opis

Od 1 września 2022 r. w związku ze zmianami KN zostanie wdrożony nowy system awansu zawodowego nauczycieli. Zmiany w tym zakresie są bardzo duże, zmienia się miedzy innymi liczba stopni awansu zawodowego - zupełnie nowa formuła będzie dotyczyła nauczycieli wchodzących do zawodu. W ich przypadku wprowadzono nowy etap awansu określany mianem "przygotowania do zawodu". Duże zmiany dotyczą również sposobu realizacji staży na poszczególne stopnie awansu i ich dokumentowania. Zmienia się sposób zdobywania poszczególnych stopni awansy zawodowego. Czy po zmianie będzie inaczej? Czy nastąpi zapowiadane uproszczenie systemu awansu zawodowego, czy zmiany będą miały wpływ na wysokość wynagrodzenia? Podczas szkolenia zapoznamy Państwa ze zmianami w awansie zawodowym, podpowiemy w jaki sposób realizować, dokumentować procedury awansowe i w jaki sposób skutecznie zdobywać poszczególne stopnie awansu zawodowego.

Program szkolenia

  • Przepisy prawa regulujące proces awansu zawodowego nauczyciela.
  • Etapy - stopnie awansu zawodowego po nowemu - trój poziomowy system awansu zawodowego.
  • Przygotowanie do zawodu - obowiązki nauczyciela, rola i zadania mentora, warunki i tryb nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
  • Wzmacnianie umiejętności praktycznych nauczycieli jako nowe rozwiązanie - zajęcia obserwowane jak ważny element procedur awansu zawodowego.
  • Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela - kryteria oceny pracy.
  • Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - wymagania kwalifikacyjne, analiza dorobku nauczyciela, komisje kwalifikacyjne.
  • Dyrektor w nowym systemie awansu zawodowego.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas