Wspieranie zdrowia psychicznego uczniów na zajęciach wychowawczych w oparciu o najnowszą wiedzę psychologiczną.

Korzyści

1

Poszerzenie wiedzy psychologicznej nauczycieli, którzy nie są psychologami, aby pomóc im lepiej zrozumieć i reagować na potrzeby emocjonalne uczniów.

2

Zdobycie wiedzy dotyczącej wdrażania konkretnych narzędzi i technik, które umożliwią nauczycielom tworzenie motywujących, wszechstronnych lekcji wychowawczych, które wspierają dobrostan psychiczny uczniów oraz promują dbanie o zdrowie psychiczne.

3

Poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami emocjonalnymi u uczniów oraz udzielania im wsparcia w ramach codziennej pracy edukacyjnej.

4

Wskazanie w jaki sposób budować pozytywne relacje z uczniami oraz wdrażać wiedzę z zakresu psychologii na lekcjach wychowawczych w sposób przystępny i angażujący dla uczniów.

Opis

Szkolenie ma na celu wyposażenie nauczycieli nie będących psychologami, w umiejętności i narzędzia niezbędne do skutecznego wspierania zdrowia psychicznego uczniów oraz rozwijania ich kompetencji emocjonalno-społecznych. Podczas spotkania pedagodzy zdobędą wiedzę z zakresu psychologii, a także praktyczne umiejętności. Pozwolą im one lepiej zrozumieć i reagować na potrzeby uczniów w obszarze dobrostanu psychicznego. Podczas szkolenia wychowawcy dowiedzą się, jak integrować wiedzę psychologiczną ze swoją codzienną pracą dydaktyczną, w szczególności podczas zajęć wychowawczych. Przedstawione będą praktyczne aspekty wspierania uczniów, takie jak rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami emocjonalnymi oraz budowanie pozytywnych relacji z uczniami. Szkolenia ma na celu umożliwienie nauczycielom stworzenia bardziej wspierającego i zdrowego środowiska edukacyjnego dla swoich uczniów.

Program szkolenia

 • Zagadnienia z zakresu psychologii, które wpierają nauczycieli w pracy wychowawczej z uczniami.
 • Zdefiniowanie zdrowia psychicznego, jego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie człowieka zarówno jako jednostki, jak i jako części grupy społecznej.
 • Zaprezentowanie zagrożeń płynących z zaniedbaniu obszaru zdrowia psychicznego w wieku dziecięcym i nastoletnim.
 • Przedstawienie zaburzeń w obszarze zdrowia psychicznego, które występują najczęściej w grupie dzieci i młodzieży. Ich przyczyn, rozpoznawania, postępowania, jeśli mamy podejrzenie, że dotyczą naszych uczniów.
 • Zapoznanie z czynnikami, które pozytywnie wpływają na zdrowie psychiczne Tj. samoakceptacja, osobisty rozwój, cel w życiu, panowanie nad otoczeniem, autonomia, pozytywne relacje z innymi
 • Umiejętności emocjonalno-społeczne uczniów, jako podstawa pozytywnej atmosfery w placówce oświatowej.
 • Przedstawienie różnych stylów komunikacji (asertywny, agresywny, bierny) jako sposób zapobiegania konfliktom.
 • Nauka sposobów aktywnego włączania każdego ucznia w funkcjonowanie klasy oraz placówki,
 • Budowanie poczucia sprawstwa i odpowiedzialności.
 • Ćwiczenie sposobów na kształtowanie empatii i wzajemnego zaufania w grupie klasowej i szkolnej.
 • Narzędzia i techniki wspierające zdrowie psychiczne uczniów.
 • Nauka i ćwiczenie metod redukujących stres m.in. relaksacja, mindfulness, ćwiczenia oddechowe.
 • Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania emocji swoich i innych na podstawie sygnałów z ciała
 • Wprowadzenie elementów profilaktyki uzależnień w pracy z uczniami.
 • Wskazywanie różnic między ludźmi jako pozytywny element tożsamości, rozbudzanie ciekawości takimi różnicami
 • Techniki zarządzania złością i napięciem, praktyczne ćwiczenia.
 • Praktykowanie aktywnego słuchania, przedstawiona jako metoda nauki empatii i sprawnej komunikacji.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas