Praca w klasie integracyjnej

Korzyści

1

Uczestnik po szkoleniu zna specyfikę kształcenia integracyjnego.

2

Planowanie procesu dydaktycznego w oddziale integracyjnym z uwzględnieniem tej specyfiki.

Opis

Każde Grono Pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi Twojej szkoły, placówki staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe.
Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne funkcjonowania oddziałów integracyjnych. Idea kształcenia integracyjnego i włączającego
  • Współpraca nauczyciela wiodącego oraz wspierającego w planowaniu procesu dydaktycznego
  • Specyfika kształcenia uczniów z różnymi niepełnosprawnościami wymiar dydaktyczny i terapeutyczny
  • Zasady konstruowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
  • Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Współpraca nauczycieli z klasy integracyjnej z rodzicami i specjalistami

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas