"Urwis" w klasie czyli jak sobie radzić z uczniem dysfunkcyjnym, trudnym, przemocowym

Korzyści

1

Analiza specyfiki i przyczyn zachowań dysfunkcyjnych ucznia.

2

Wypracowanie doraźnych sposobów na zachowania dysfunkcyjne ucznia w celu korekty jego zachowań.

3

Poznanie różnych strategii działań nauczycielskich adekwatnych do dysfunkcyjnych zachowań ucznia oraz zasad współpracy z jego rodzicami i specjalistami.

Opis

Zgodnie zobowiązującą podstawą programową i rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym nauczyciel w swojej pracy powinien stwarzać wychowankom warunki do działań na rzecz własnego rozwoju zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka. Szkolenie dostarczy teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących sposobów indywidualizacji pracy z uczniem trudnym, dysfunkcyjnym, przemocowym w celu wykorzystania jego potencjału i zapewnienia mu jak najlepszych warunków rozwoju. Szkolenie będzie płaszczyzną wymiany doświadczeń, przestrzenią do przećwiczenia skutecznych działań interwencyjnych. Podczas zajęć przedstawione zostaną różne strategie działań nauczycielskich adekwatnych do dysfunkcyjnych zachowań ucznia oraz zalecane zasady współpracy z rodzicami i specjalistami

Program szkolenia

  • Uwarunkowania biologiczne oraz społeczne zachowań dysfunkcyjnych, przemocowych, trudnych w odbiorze społecznym;
  • Wpływ postaw wychowawczych na przyswajanie oraz uwewnętrznianie norm społecznych;
  • Sposoby: - bezkonfliktowego przekazywania własnych oczekiwań, - skutecznego korygowania zachowań dysfunkcyjnych, - konstruktywnego reagowania na zachowania prowokacyjne.
  • Wykorzystanie współpracy w ramach rady pedagogicznej, pomocowego środowiska lokalnego, organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości do budowania działań;
  • Dokumentowanie zgodne z obowiązującym prawem oświatowym działań interwencyjnych oraz naprawczych;
  • Akty prawne stanowiące podstawę uprawnień jakie posiada szkoła wobec ucznia trudnego oraz jego rodziny.
  • Zasady współpracy z rodzicami i specjalistami.
  • Warsztaty z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej z wykorzystaniem zasad asertywnego rozwiązywania konfliktów.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas