Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

Korzyści

1

Uczestnicy po szkoleniu znają podstawowe terminy i akty prawne związane z edukacją uczniów niepełnosprawnych.

2

Uczestnicy szkolenia rozpoznają możliwości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i odpowiednio modyfikują procesy edukacyjne w klasie, wykorzystują wiedzę do realizacji idei edukacji włączającej.

Opis

Przygotowywane w edukacji zmiany coraz bardziej otwierają szkoły ogólnodostępne na różnorodne potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Stworzone zostały podstawy do wdrażania idei edukacji włączającej w każdej placówce. Cóż to takiego? O co chodzi z "włączaniem? Czy to znaczy to samo co integracja? Jakie obowiązki nakłada na szkoły, nauczycieli, pracowników? Jakie perspektywy otwiera przed uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?


Program szkolenia

  • Idea i filozofia edukacji włączającej.
  • Edukacja integrująca a włączająca - podobieństwa i różnice
  • Wokół przepisów prawa oświatowego czyli obowiązki szkoły wobec uczniów niepełnosprawnych.
  • Jak wprowadzać edukację włączającą. Wymagania prawne, kadrowe, mentalne.
  • Obowiązki nauczycieli i innych pracowników szkoły wspomagających uczniów niepełnosprawnych
  • Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych - najważniejsze grupy, cechy i potrzeby

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas