Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia o SPE w klasie – efektywna współpraca

Korzyści

1

Poznanie modelu współpracy nauczyciela wiodącego z nauczycielem wspomagającym

2

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie współpracy z wychowawcą i innymi nauczycielami.

3

Dobre praktyki. Jak budować zespół specjalistów?

Opis

Szkolenie przeznaczone pedagogów specjalnych, pełniących funkcję nauczyciela współorganizującego proces kształcenia ucznia o SPE, nauczycieli szkół i przedszkoli, w których obowiązek szkolny i przedszkolny realizują dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Program szkolenia

  • Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle najnowszych przepisów prawa oświatowego. Analiza obowiazującego rozporządzenia MEN w sprawie organizowania kształcenia specjalnego.
  • Rola i zadania nauczyciela współorganizującego w edukacji inkluzyjnej (włączającej).
  • Planowanie strategii wspierania rozwoju ucznia.
  • Dokumentowanie pracy nauczyciela – pedagoga specjalnego.
  • Jakie dokumenty tworzy nauczyciel współorganizujący, jaki jest jego udział w opracowywaniu IPET, WOPFU, diagnozy funkcjonalnej?
  • Współpraca z rodzicem ucznia o SPE.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas