Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia o SPE w klasie – efektywna współpraca

Korzyści

1

Poznanie modelu współpracy nauczyciela wiodącego z nauczycielem wspomagającym

2

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie współpracy z wychowawcą i innymi nauczycielami.

3

Dobre praktyki. Jak budować zespół specjalistów?

Opis

Szkolenie przeznaczone pedagogów specjalnych, pełniących funkcję nauczyciela współorganizującego proces kształcenia ucznia o SPE, nauczycieli szkół i przedszkoli, w których obowiązek szkolny i przedszkolny realizują dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Program szkolenia

 • Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle najnowszych przepisów prawa oświatowego. Analiza obowiazującego rozporządzenia MEN w sprawie organizowania kształcenia specjalnego.
 • Rola i zadania nauczyciela współorganizującego w edukacji inkluzyjnej (włączającej).
 • Jakie zadania pełni nauczyciel wspomagający.
 • Nauczyciel - terapeuta
 • Nauczyciel - diagnosta
 • Nauczyciel - promotor integracji
 • Nauczyciel - specjalista
 • Jak budować model współpracy? Dobre praktyki.
 • Przedstawienie zasad decydujących o dobrej współpracy. Przeanalizowanie dobrych praktyk.
 • Planowanie strategii wspierania rozwoju ucznia.
 • Jak wspierać ucznia w klasie?
 • Dostosowanie metod i form pracy. Poradnik.
 • Dokumentowanie pracy nauczyciela – pedagoga specjalnego.
 • Jakie dokumenty tworzy nauczyciel współorganizujący, jaki jest jego udział w opracowywaniu IPET, WOPFU, diagnozy funkcjonalnej?
 • Współpraca z rodzicem ucznia o SPE.
 • Warunki dobrej współpracy.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas