Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Korzyści

1

Poznanie przepisów prawnych dotyczących warunków organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nauczaniu zdalnym.

2

Określenie zakresu obowiązków nauczycieli specjalistów w pracy zdalnej.

3

Określenie dostosowań i wymagań do specyfiki e-learningu oraz możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych.

4

Poznanie metod pracy online z uczniem ze SPE.

Opis

Zdalne nauczanie samo w sobie stanowi ogromne wyzwanie, tymczasem w organizacji e-lerningu szczególną opieką należy otoczyć uczniów, którzy wymagają dodatkowego wsparcia w związku ze swoimi dysfunkcjami i potrzebami. To szkolenie pokazuje, jak zorganizować kształcenie na odległość właśnie dla takich dzieci. Nasi eksperci pomagają w zbudowaniu spójnego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej na odległość w Państwa placówce, wspomagają w określeniu zakresu obowiązków pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela wspomagającego oraz innych specjalistów a także prezentują praktyczne rozwiązania metodyczne.

Program szkolenia

  • Analiza przepisów pod kątem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kształceniu zdalnym
  • Skutki izolacji społecznej uczniów niepełnosprawnych
  • Zadania pedagoga, psychologa, logopedy i innych specjalistów w e-learningu
  • Wsparcie rodziców uczniów niepełnosprawnych w trakcie nauczania zdalnego
  • Sposoby organizacji zdalnych zajęć: nauczania indywidualnego, zintegrowanej ścieżki kształcenia, rewalidacji
  • Sposoby dostosowywania wymagań i zaleceń do specyfiki e-learningu oraz możliwości psychofizycznych uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności
  • Przegląd praktycznych przykładów pracy z dzieckiem ze SPE oraz posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas