KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

"ROZTROPNE” wykorzystanie technologii na lekcjach przedmiotowych – technologia jako narzędzie wspomagające organizację lekcji dla uczniów.

Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego? Organizacja nowego roku szkolnego, kierunki polityki oświatowej 2021/22, zmiany w przepisach, planowanie pracy dydaktycznej

Jak wychowywać mądrego, odpowiedzialnego i zaangażowanego człowieka poprzez szkolne działania - w kontekście realizacji głównych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22

Przygotowywanie szkoły do wyzwań nowego roku szkolnego 2021/22 - zadania dyrektora i rady pedagogicznej. Organizacja roku szkolnego 2021/22, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, niezbędna dokumentacja

Wycieczka jako forma realizacji projektu edukacyjnego, podstawy programowej i programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

Zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i indywidualizacja pracy w szkole jako sposób na wsparcie uczniów w kryzysie i podniesienie jakości edukacji – realizacja „priorytetu” MEiN w roku szkolnym 2021/22

Online: Szkolne działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej oraz poznawania polskiej kultury, jako obowiązek każdego nauczyciela.

Wdrażanie zmian w kształceniu branżowym w roku szkolny 2020-2021 w kontekście kierunków polityki oświatowej państwa ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego osób dorosłych

Jak dobrze planować i skutecznie realizować zajęcia edukacyjne - wychowanie do życia w rodzinie oraz jak diagnozować i tworzyć program wychowawczo-profilaktyczny wspomagający rodzinę w realizacji zadań wychowawczych.

Jak w ramach zajęć szkolnych skutecznie realizować zagadnienia z edukacji ekologicznej zgodnie z priorytetami polityki oświatowej państwa.

Zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i indywidualizacja pracy w szkole jako sposób na wsparcie uczniów w kryzysie i podniesienie jakości edukacji – realizacja „priorytetu” MEiN w roku szkolnym 2021/22

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas