ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ I HYBRYDOWEJ

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Microsoft Teams + Office 365. Nowe technologie cyfrowe w edukacji

 • Praktyczne edukacyjne zastosowania jednej z najpopularniejszych platform cyfrowych.

Wykorzystanie platform online, narzędzi i zasobów cyfrowych w edukacji zdalnej

 • Poznajmy najlepsze i najwygodniejsze narzędzia przydatne w pracy nowoczesnego nauczyciela.

Aktywnie i bezpiecznie – co można robić w przedszkolu w czasie epidemii?

Aktywowanie uczniów podczas nauki online

 • Poznajmy sposoby na autentyczne włączenie uczniów w proces kształcenia zdalnego.

Analiza wyników kształcenia oraz monitorowanie pracy nauczyciela i ucznia podczas pracy zdalnej, pracy w systemie kształcenia hybrydowego i pracy stacjonarnej szkoły

Awans zawodowy w okresie nauczania zdalnego

 • Szczegółowy przegląd wymagań, procedur i dokumentacji.

Bezpieczeństwo w sieci w e-learningu

 • Poznajmy zagrożenia i stwórzmy bezpieczne i przyjazne środowisko pracy i nauki w cyfrowej szkole.

Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów

Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, ocena efektywności kształcenia w czasie ograniczeń pracy szkoły wynikających z COVID-19

Działalność innowacyjna i eksperymentalna w kształceniu na odległość

 • Wprowadzać innowacje i pracować metodą eksperymentu pedagogicznego możemy również w trakcie epidemii.

Frekwencja a obowiązek szkolny i obowiązek nauki w kształceniu na odległość

 • Czy obecność na lekcjach online jest tożsama z obecnością w szkole?

Kształcenie na odległość a możliwości i potrzeby wszystkich uczniów

Innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem TIK

 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w służbie oświaty.

Jak bezpiecznie prowadzić lekcje on-line i chronić się przed „rajdami” na lekcję i cyberprzemocą

 • Nauczmy się prowadzić lekcje online bezpiecznie, bez obaw o zakłócenia porządku.

Lekcja online jako ważne wystąpienie publiczne budujące wizerunek nauczyciela

Modyfikacja programów nauczania do zawodu w celu dostosowania do form i metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi online

 • Proponujemy formalne i praktyczne rozwiązania problemów związanych z nauczaniem zawodu w trakcie pracy zdalnej.

Nauczanie zdalne - metodyka nauczania w edukacji wczesnoszkolnej

Nauczanie zdalne – metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych

 • Przygotujmy szkołę do efektywnej i zgodnej z przepisami pracy przedmiotowej w trybie zdalnym.

Obowiązki i odpowiedzialność szkoły w sferze wychowawczej w dobie edukacji na odległość

Ocenianie i klasyfikowanie w okresie zdalnego nauczania.

 • Zasady zgodnej z przepisami i adekwatnej do trybu pracy szkół klasyfikacji i oceny.

Ocenianie i klasyfikowanie w okresie zdalnego nauczania

Ocenianie uczniów w edukacji hybrydowej i zdalnej

Ocenianie w nauczaniu zdalnym – aspekt prawny i praktyczne rozwiązania. Korzyści i ryzyko

 • Sprawdzone i zgodne z przepisami rozwiązania dotyczące ocen w szkole działającej online.

Office 365 + Microsoft Teams. Nowe technologie cyfrowe w edukacji

 • Praktyczne edukacyjne zastosowania jednej z najpopularniejszych platform cyfrowych.

OFFICE 365 czy G SUITE – którą wersję wybrać?

Organizacja edukacji hybrydowej i zdalnej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Bezpieczeństwo, zasady i wsparcie

Organizacja skutecznego nauczania na odległość

 • Vademecum dla dyrektora i nauczycieli.

Organizacja spotkania online z rodzicami

Organizacja zdalnego nauczania w placówce oświatowej

Pakiet G Suite + CLASSROOM– szkolenie dla zaawansowanych

Pakiet Google Workspace (G Suite) i Classroom

 • Praktyczne zastosowania jednej z najpopularniejszych platform cyfrowych w edukacji.

Pakiet Microsoft Office 365 i TEAMS dla zaawansowanych

 • Wejdźmy na wyższy poziom wykorzystania narzędzi Microsoft w szkole.

Platforma OFFICE 365 w przedszkolu

Podsumowanie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na odległość.

Praca szkoły w chmurze

 • Współczesne metody przechowywania i udostępniania szkolnych materiałów i danych.

Uczeń z SPE i niepełnosprawny w nauczaniu zdalnym.

 • Zdalne nauczanie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna przystosowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnymi.

Praktyczne i efektywne wykorzystanie na lekcji zasobów Internetu, TIK, wybranych gier, aplikacji w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

 • Wprowadzamy technologie cyfrowe do edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej oraz zmiany w prawie wewnątrzszkolnym w związku z nauczaniem online

 • Niezbędna wiedza dotycząca formalnych aspektów administrowania szkołą w czasie obowiązywania aktualnych zmian.

Przewodnik po zdalnym nauczaniu dla nauczycieli

 • Praktyczne aspekty organizacji zdalnego nauczania w szkole.

Psychologiczne aspekty e-learningu – uczeń w sytuacji kryzysowej

 • Pomóżmy naszym uczniom radzić sobie z presją życia w czasie epidemii i nauki przez internet.

Realizacja obowiązku szkolnego w dobie koronawirusa

 • Upewnijmy się, że nasi uczniowie wywiązują się z obowiązku szkolnego w trakcie obecnego kryzysu.

Strategie i metody kształcenia na odległość. Jak zaangażować nauczycieli, rodziców i dzieci do współpracy online.

 • Zdalne nauczanie jest wyzwaniem dla nauczycieli, uczniów, a także ich rodzin. Stwórzmy model współpracy adekwatny do tego wyzwania.

Tworzenie kursów e-learningowych

Wdrażanie, monitorowanie i wykorzystywanie kompetencji kluczowych w czasie ograniczeń wynikających z pracy zdalnej lub pracy hybrydowej szkoły

Współpraca z rodzicami w trudnej covidowej rzeczywistości edukacyjnej – wsparcie, wzajemne oczekiwania, trudne rozmowy

 • Nauczmy się jak pokonywać przeszkody w tworzeniu partnerskich relacji z rodzicami.

Wykorzystanie platformy edukacyjnej e-podręczniki MEiN w pracy z uczniami.

Wykorzystanie platformy Zoom

 • Poznajmy jedno z najprostszych rozwiązań dla zdalnej edukacji.

Zadania wychowawcy klasy w trakcie pracy zdalnej – elementy wsparcia wychowawczego ucznia i jego rodzica

 • Jak możemy wywiązywać się ze swojej roli w zupełnie nowym kontekście edukacyjnym i wychowawczym.

Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym

 • Zorganizujmy przejrzysty, zgodny z przepisami i sprawiedliwy system ocen w nauczaniu zdalnym.

Zasady oceniania w zdalnym nauczaniu przedmiotów zawodowych

 • Rozwiejmy wątpliwości dotyczące metod oceniania w trakcie ograniczeń w pracy szkół zawodowych.

Zdalne nauczanie w przedszkolu – pomysły na efektywną pracę nauczycieli i monitorowanie osiągnięć dzieci

 • Pomóżmy dzieciom i ich opiekunom sprostać trudom zdalnego nauczania.

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w czasie pandemii – co nauczyciel wiedzieć powinien

 • Zapoznajmy się bliżej z problemami i zaburzeniami, które w coraz większym stopniu dotyczą naszych uczniów.

Psychologiczne aspekty e-learningu - uczeń w sytuacji kryzysowej

Wykorzystanie zasobów Internetu oraz e-learningu w pracy nauczyciela

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas