ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ I HYBRYDOWEJ

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Microsoft Teams + Office 365. Nowe technologie cyfrowe w edukacji

 • Praktyczne edukacyjne zastosowania jednej z najpopularniejszych platform cyfrowych.

Wykorzystanie platform online, narzędzi i zasobów cyfrowych w edukacji zdalnej

 • Poznajmy najlepsze i najwygodniejsze narzędzia przydatne w pracy nowoczesnego nauczyciela.

Aktywowanie uczniów podczas nauki online

 • Poznajmy sposoby na autentyczne włączenie uczniów w proces kształcenia zdalnego.

Analiza wyników kształcenia oraz monitorowanie pracy nauczyciela i ucznia podczas pracy zdalnej, pracy w systemie kształcenia hybrydowego i pracy stacjonarnej szkoły

Bezpieczeństwo w sieci w e-learningu

 • Poznajmy zagrożenia i stwórzmy bezpieczne i przyjazne środowisko pracy i nauki w cyfrowej szkole.

Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów

Innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem TIK

 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w służbie oświaty.

Jak bezpiecznie prowadzić lekcje on-line i chronić się przed „rajdami” na lekcję i cyberprzemocą

 • Nauczmy się prowadzić lekcje online bezpiecznie, bez obaw o zakłócenia porządku.

Modyfikacja programów nauczania do zawodu w celu dostosowania do form i metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi online

 • Proponujemy formalne i praktyczne rozwiązania problemów związanych z nauczaniem zawodu w trakcie pracy zdalnej.

Ocenianie uczniów w edukacji hybrydowej i zdalnej

Office 365 + Microsoft Teams. Nowe technologie cyfrowe w edukacji

 • Praktyczne edukacyjne zastosowania jednej z najpopularniejszych platform cyfrowych.

Organizacja edukacji hybrydowej i zdalnej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Bezpieczeństwo, zasady i wsparcie

Organizacja skutecznego nauczania na odległość

 • Vademecum dla dyrektora i nauczycieli.

Pakiet G Suite + CLASSROOM– szkolenie dla zaawansowanych

Pakiet Microsoft Office 365 i TEAMS dla zaawansowanych

 • Wejdźmy na wyższy poziom wykorzystania narzędzi Microsoft w szkole.

Platforma OFFICE 365 w przedszkolu

Podsumowanie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na odległość.

Praca szkoły w chmurze

 • Współczesne metody przechowywania i udostępniania szkolnych materiałów i danych.

Uczeń z SPE i niepełnosprawny w nauczaniu zdalnym.

 • Zdalne nauczanie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna przystosowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnymi.

Praktyczne i efektywne wykorzystanie na lekcji zasobów Internetu, TIK, wybranych gier, aplikacji w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

 • Wprowadzamy technologie cyfrowe do edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przygotowywanie szkoły do wyzwań nowego roku szkolnego 2021/22 - zadania dyrektora i rady pedagogicznej. Organizacja roku szkolnego 2021/22, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, niezbędna dokumentacja

Realizacja obowiązku szkolnego w dobie koronawirusa

 • Upewnijmy się, że nasi uczniowie wywiązują się z obowiązku szkolnego w trakcie obecnego kryzysu.

Wdrażanie, monitorowanie i wykorzystywanie kompetencji kluczowych w czasie ograniczeń wynikających z pracy zdalnej lub pracy hybrydowej szkoły

Współpraca z rodzicami w trudnej covidowej rzeczywistości edukacyjnej – wsparcie, wzajemne oczekiwania, trudne rozmowy

 • Nauczmy się jak pokonywać przeszkody w tworzeniu partnerskich relacji z rodzicami.

Wychowawcza rola szkoły w czasach edukacji zdalnej

Wykorzystanie platformy edukacyjnej e-podręczniki MEiN w pracy z uczniami.

Wykorzystanie platformy Zoom

 • Poznajmy jedno z najprostszych rozwiązań dla zdalnej edukacji.

Zasady oceniania w zdalnym nauczaniu przedmiotów zawodowych

 • Rozwiejmy wątpliwości dotyczące metod oceniania w trakcie ograniczeń w pracy szkół zawodowych.

Zdalne nauczanie w przedszkolu – pomysły na efektywną pracę nauczycieli i monitorowanie osiągnięć dzieci

 • Pomóżmy dzieciom i ich opiekunom sprostać trudom zdalnego nauczania.

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w czasie pandemii – co nauczyciel wiedzieć powinien

 • Zapoznajmy się bliżej z problemami i zaburzeniami, które w coraz większym stopniu dotyczą naszych uczniów.

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas