ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ I HYBRYDOWEJ

Kategoria

Znajdź odpowiedni
dla siebie kurs

Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów

Microsoft Teams + Office 365. Nowe technologie cyfrowe w edukacji

  • Praktyczne edukacyjne zastosowania jednej z najpopularniejszych platform cyfrowych.

Analiza wyników kształcenia oraz monitorowanie pracy nauczyciela i ucznia podczas pracy zdalnej, pracy w systemie kształcenia hybrydowego i pracy stacjonarnej szkoły

Innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem TIK

  • Technologie informacyjno-komunikacyjne w służbie oświaty.

Modyfikacja programów nauczania do zawodu w celu dostosowania do form i metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi online

  • Proponujemy formalne i praktyczne rozwiązania problemów związanych z nauczaniem zawodu w trakcie pracy zdalnej.

Pakiet G Suite + CLASSROOM– szkolenie dla zaawansowanych

Pakiet Microsoft Office 365 i TEAMS dla zaawansowanych

  • Wejdźmy na wyższy poziom wykorzystania narzędzi Microsoft w szkole.

Platforma OFFICE 365 w przedszkolu

Podsumowanie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na odległość.

Praca szkoły w chmurze

  • Współczesne metody przechowywania i udostępniania szkolnych materiałów i danych.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej oraz zmiany w prawie wewnątrzszkolnym w związku z nauczaniem online

  • Niezbędna wiedza dotycząca formalnych aspektów administrowania szkołą w czasie obowiązywania aktualnych zmian.

Wdrażanie, monitorowanie i wykorzystywanie kompetencji kluczowych w czasie ograniczeń wynikających z pracy zdalnej lub pracy hybrydowej szkoły

Wykorzystanie platformy edukacyjnej e-podręczniki MEiN w pracy z uczniami.

Wykorzystanie platformy Zoom

  • Poznajmy jedno z najprostszych rozwiązań dla zdalnej edukacji.

Zdalne nauczanie w przedszkolu – pomysły na efektywną pracę nauczycieli i monitorowanie osiągnięć dzieci

  • Pomóżmy dzieciom i ich opiekunom sprostać trudom zdalnego nauczania.

Praktyczne i efektywne wykorzystanie na lekcji zasobów Internetu, TIK, wybranych gier, aplikacji w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

  • Wprowadzamy technologie cyfrowe do edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas