Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Organizacja nadzoru pedagogicznego oraz pracy szkoły na rok 2018/2019. Co nowego należy uwzględnić przy organizacji nowego roku szkolnego 2018/2019. Omówienie nowych przepisów prawa obowiązujących od września 2018 r

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele


Opis szkoleniaOrganizacja roku szkolnego to ważny etap pracy dotyczący przygotowania placówki wobec wyzwań nowego roku.  Odpowiednie zaplanowanie prac, wyznaczenie zadań i ich realizacja zgodnie z nowymi i aktualnymi przepisami prawa oświatowego pozwoli Państwu na efektywne zarządzanie szkołą w trakcie całego roku szkolnego.
       
Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu  niezbędne wzory najważniejszych dokumentów szkoły. Podpowiemy, jak skutecznie i efektywnie przeprowadzić organizacyjne spotkanie rady pedagogicznej . Zaprezentujemy przykładowe uchwały rady.

Korzyści ze szkolenia


Celem głównym zajęć jest dostarczenie informacji nt. zadań koniecznych do wykonania w celu właściwego i zgodnego z prawem zaprojektowania pracy szkoły na kolejny rok szkolny.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy:
1. potrafią zaplanować pracę organów szkoły zgodnie z obowiązującym prawem,
2. umieją tak zaplanować pracę organów szkoły, aby możliwe było zrealizowanie jak najlepiej programu szkoły,
3. znają metody i sposoby dokonywania nowelizacji (uaktualnień) dokumentów szkoły.

Program szkolenia


1. Specyfika organizacyjna szkoły. Charakterystyka „czasu szkolnego”. Zmiany w prawie oświatowym.
2. Zadania dotyczące działań statutowych szkoły:
„Kalendarza szkoły”,
Plan pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019,
Plany pracy organów szkoły,
Regulamin określający szkolne wskaźniki spełniania kryteriów oceny pracy nauczycieli,
Organizacja tygodnia i dnia szkolnego,
Organizacja systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
Szkolny zestaw programów nauczania,
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019,
Przydział czynności dla nauczycieli.
3. Nowelizacja dokumentacji szkolnej (w miarę potrzeby):
Nowelizacja statutu,
Nowelizacja (modyfikacja) szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
4. Zadania organizacyjne konieczne do wykonania przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego:
Kontrola obiektów należących do szkoły lub placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich,
Sprawdzenie czy wyposażenie nabyte przez szkołę posiada odpowiednie atesty i certyfikaty,
Sprawdzenie aktualności i komunikatów, które pojawiły się na stronach internetowych: MEN, KO, organu prowadzącego, CKE, OKE,
Opracowanie i przekazanie organowi prowadzącemu ANEKSU do arkusza organizacji szkoły,
Załatwienie spraw kadrowych,
Sprawdzenie czy szkołą posiada druki szkolne zgodne z Rozporządzeniem MEN i w odpowiedniej liczbie,
Zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli.
5. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej poświęconego organizacji nowego roku szkolnego. Porządek zebrania.
6. Podsumowanie. Wzory dokumentów.

Wykładowca


Halina Szymańska – edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Koszt szkolenia

345.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe